Torontońskie Obchody Święta 11 Listopada.

01.listopad_11_2011Obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w niedzielę, 13 listopada 2011. Uroczystości zorganizował Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto.

O godz. 11:00, w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. W mszy św. uczestniczyli przedstawciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, rządu kanadyjskiego, konsulatu RP, organizacji polonijnych, weterani, harcerze i osoby prywatne.

Po mszy św. nastapił przemarsz pod torontoński ratusz prowadzony przez komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka. Pochód otwierała orkiestra “Orzeł Biały, w pochodzie szli weterani i poczty sztandarowe, przedstawiciele kongresu, przedstawiciele rządów, kanadyjskiego i polskiego, organizacji kongresowych, harcerze oraz liczni polonijni mieszkańcy Toronto i okolic.

Glówne uroczystości odbyły się pod ratuszem miejskim. Po odegraniu hymnów narodowych, kanadyjskiego i polskiego, wciągnięta została na maszt polska flaga.

Po wciągnieciu flagi okolicznościowe przemówienia wygłosili: pełniący obowiązki prezesa KPK OT, Juliusz Kirejczyk, przewodnicząca Rady KPK, Krystyna Reitmeier, posłanka do parlamentu federalnego Kanady, Peggy Nash oraz konsul Rzeczpospolitej Polskiej, Ilona Kałdońska. W przemówieniach przypomniano polską historię, drogę do niepodległości oraz wpływ, jaki na historię powszechną Europy miały takie wydarzenia jak Bitwa Warszawska 1920 roku, czy powstanie Solidarności i obalenie komunizmu w Polsce.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT

08.listopad_11_2011

07.listopad_11_2011

06.listopad_11_2011

05.listopad_11_2011

04.listopad_11_2011

03.listopad_11_2011

02.listopad_11_2011