Zarząd Okręgu

KPK Okręg Toronto

Zarząd Okręgu Toronto KPK 2018-2020

 

Bartłomiej Habrowski Prezes (p.o.)
Juliusz Kirejczyk Były prezes
Krystyna Michniewicz Sekretarz
Kazimierz Babiarz Skarbnik
Jan Cytowski Komitet Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polaka i Polski
Krystyna Sroczyńska Komisja Informacji
Vacat Komisja d.s. Weteranów
Teresa Klimuszko Komitet Opieki Społecznej
Jolanta Lipinski Kontakty z harcerstwem
Aniela Gańczak Członek zarządu
Łucja Stec Członek zarządu
 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

(Komisja wybierze przewodniczącego i ustali podział na członków i zastępców)

Józef Aleksandrowicz
Alicja Farmus
Zofia Śliwińska

 

Prezesi Zarządu Okręgu Toronto KPK

Mr. Piwowarczyk 1945 – 1949
Leon Szelazek 1949 – 1951
Wojciech Krajewski 1951 – 1952
Alexander Waroczewski 1952 – 1953
Andrzej Janicki 1953 – 1954
Dr. Stanley Haidasz 1954 – 1955
Andrzej Janicki 1955 – 1957
Zygmunt Jaworski 1957 – 1959
Paul Staniszewski 1959 – 1961
Antoni Malatyński 1961 – 1971
Bohdan Ejbich 1971 – 1973
Jerzy Burski 1973 – 1978
Henryk Szymański 1978 – 1982
Jerzy Burski 1982 – 1987
Stanisław Sadowski 1987 – 1991
Jan Brodziński 1991 – 1993
Hanna Sokolska 1993 – 1997
Alicja Pietrus 1997 – 2002
Jan Cytowski 2002 – 2011
Juliusz Kirejczyk (po) 2011 – 2012
Juliusz Kirejczyk 2012 –