1 Marca Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

Msza Św. w intencji “Żołnierzy Wyklętych” ofiarowana przez Okręg Toronto KPK, zostanie odprawiona w Kościele Św. Stanisława Kostki,

w niedzielę, 28 lutego, o godz. 11:00

1 marca, obchodzimy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą reżimem komunistycznym, ustanowiono Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

1 Marca jest w Polsce świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, stanęli do walki o suwerenną, niepodległą Polskę.
Po wojnie, z bronią w ręku zginęło ponad 20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”, Niezłomnych. W latach 1944-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych. Ponad 200 tys. polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy, najmłodsi do obozu w Jaworznie (chłopcy) i w Bojanowie (dziewczęta).
Po latach walki, po długich więziennych okrucieństwach, po sfingowanych procesach często kończących się zbrodniami sądowymi, przyszły kolejne dekady fałszowania, zohydzania i urzędowego zapominania o Tych, którzy złożyli ofiarę najwyższą. Stad pamięć i upominanie się o właściwe miejsce tych wydarzeń we współczesnej historii Polski są tak istotne.
1 marca 1951 roku, po kilkuletnich przesłuchaniach … Czytaj więcej

List Prezydenta RP, Pana A. Dudy

Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodny Ojcze Dyrektorze,
Szanowni Pracownicy i Przyjaciele Radia Maryja,
Szanowna Rodzino Radia Maryja!

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę doniosłego wydarzenia. Sto lat temu wielkim sukcesem naszych przodków stała się wiktoria warszawska, zwana też „cudem nad Wisłą”. Cudem – dlatego, że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe, ratujące Rzeczpospolitą w chwili śmiertelnego zagrożenia. Mówimy również o cudzie, bo nie sposób nie dostrzec w tym triumfie także szczególnego błogosławieństwa Opatrzności dla wysiłków i poświęcenia Polaków, wspólnoty ludzi złączonych jedną wiarą, ideą patriotyczną i narodową, walczących w imię dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W tym sensie można także mówić o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja.

Przede wszystkim przyciąga uwagę Państwa przesłanie, które w świecie naznaczonym konfliktami i radykalnymi przemianami cywilizacyjnymi od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne: „tak – tak, nie – nie”. Przesłanie wskazujące na wartości, które są fundamentem zachodniej cywilizacji i od ponad tysiąca lat stanowią rdzeń polskiej tożsamości. Jest to tym istotniejsze, że wśród zgiełku współczesnego świata nie … Czytaj więcej

Obchody 102 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Toronto.

W niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto odprawiona została Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z administracyjnymi zarządzeniami limitującymi wielkość zgromadzeń spowodowanymi pandemią COVID-19, w liturgii osobiście uczestniczyła ograniczona liczba osób. Można było duchowo połączyć się przez telewizję parafialną lub stronę internetową https://ststanislauskostkato.archtoronto.org .

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto reprezentowali prezes Bartłomiej Habrowski i wiceprezes Jan Cytowski oraz Aniela Gończak i Teresa Klimuszko, członkinie Zarządu, Zarząd Główny KPK wiceprezes Juliusz Kirejczyk, Konsulat RP w Toronto wicekonsul Przemysław Jurgielewicz. Wśród przedstawicieli organizacji polonijnych obecni byli: prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Józef Aleksandrowicz i sekretarz generalny ZNPwK Irena Urbaniak. Uroczystą Mszę św. sprawował O. Jan Szkodziński, a homilię wygłosił O. Janusz Jajeśniak, proboszcz Parafii św. St. Kostki.

W homilii O. Jajeśniak nawiązał do 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając zasługi wielu pokoleń w walce o wolną, niepodległą Polskę. Mocnym akcentem zabrzmiało przypomnienie, że odzyskana Niepodległość nie jest dana „raz na zawsze”. Musimy o tym pamiętać, tak w naszej Ojczyźnie jak i tutaj na emigracji. Jest to przypomnienie o roli Polonii w dziele podtrzymywania polskiej tożsamości i nakaz … Czytaj więcej