“Heart of Gold” – Bal Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie

Heart-LS037-tBył to wieczór z muzyką, artystycznym tańcem i śpiewem, koktajlem, wykwintnym obiadem, zimnym bufetem i upojnym winem. Był to wieczór taneczny z orkiestrą, loterią i udziałem znakomitych gości. Był to bal ze złotym sercem.

W pięknej sali Banquet Royale Hall, Mississauga, w sobotę 25 kwietnia, Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie balował, a z nimi balowali wytworni goście. To już czwarty bal Funduszu, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych w Polsce i w Kanadzie.

Banquet-Royal-072-tGośćmi honorowymi byli: konsul generalny RP Marek Ciesielczuk z żoną Beatą;  wicekonsul Wojciech Dzięgiel z żoną Agnieszką; prezes KPK ZG Władysław Lizoń z żoną Małgorzatą; wiceprezes KPK OT Juliusz Kirejczyk; z Komisji Informacji KPK OT Krystyna Sroczyńska; prezes Komitetu Centralnego Organizacji Weterańskich Adam Kreutzer; z Royal Canadian Legion Placówka 621 im. Gen. Władysława Andersa  Władysław Grotek; prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa Halina Kwiatkowska; Komendant Placówki 114 SWAP Krzysztof Tomczak z żoną Barbarą i gośćmi; prezes Heart-LS-141-tSWAP im. Gen. Władysława Sikorskiego Mieczysław Lutczyk z żoną, prezes Salonu Muzyki i Poezji Stan Chorzempa z żoną Stellą Szustaczek – wiceprezesem Funduszu; prezes Towarzystwa Warszawskiego Beata Flaszyńska i goście; dyrektorzy i opiekunowie Zespołu Tanecznego “Stella Polonia” Ewa i Tadeusz Wierzbiccy; z Radia Polonia Krystyna i Ryszard Piotrowscy; dyrektor … Czytaj więcej

“Są wśród nas” – Hołd Pomordowanym w Lesie Katyńskim

Kat-031-tW niedzielę “Miłosierdzia Bożego” 19 kwietnia 2009, w 69 rocznicę skrytobójczej zbrodni mordu dokonanego przez sowieckie NKWD na polskiej elicie intelektualnej, oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i innych znaczących przywódcach narodu polskiego, odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych, zorganizowane przez KPK Okręg Toronto.

Mord dokonany został na blisko 22 tysiącach obywateli Państwa Polskiego wiosną 1940 roku. Zostali zabici strzałem Katyn-001-tw tył głowy i zakopani w masowych dołach w conajmniej pięciu zidentyfikowanych miejscach zagłady na terenie Związku Sowieckiego, a wiele jest miejsc dotąd nie odkrytych. Las katyński pod Smoleńskiem został najwcześniej odkryty i stał się symbolem miejsca kaźni, odnoszącym się do wszystkich ofiar we wszystkich miejscach tej ludobójczej masakry.

O godzinie 11:00 miała miejsce uroczysta Msza Katyn-004-t
Św. w kościele Św. Kazimierza, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli KPK ZG i OT, konsulatu RP, rządu kanadyjskiego, weteranów, organizacji polonijnych, harcerzy i licznie zebranych osób. Poczty sztandarowe wprowadził do kościoła Krzysztof Lubicz-Szydłowski. Białe lilie i czerwone róże, otaczające ołtarz przywodziły na myśl niewinnie przelaną krew.

Mszę Św. odprawił i wygłosił homilię Ks. Prof. Waldemar Chrostowski, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW w Warszawie. W czasie Mszy Św. modlono się za Katyn-008-tpomordownych w Katyniu i innych miejscach mordu.

Słowa … Czytaj więcej

Epilepsy Informative Session

Don’t be afraid to walk out of the shadow of epilepsy
MM-Research-Table

Epilepsy, which was regarded for centuries as the “Sacred Disease”, has started to come out of the darkness. March was celebrated in Canada as epilepsy awareness month, in which the public was educated about this neurological disorder that has still not been fully recognized as a disability. Epilepsy organizations teach people not to fear, but to understand and tolerate epileptic seizures. The MM-John-Walker-Research-and-Innovationinitiative to introduce “Lavender Day”, or “Purple Day”, was undertaken by 9-year old Megan Cassidy from Nova Scotia who has epilepsy. When Megan was first diagnosed, she felt alone and isolated. Then she decided to show kids and adults living with epilepsy that they are not alone. She proposed that all people wear the color of lavender on one day, March 26, as a symbol of support for those who are affected by the disorder. The color purple, or lighter lavender, symbolizes loneliness and isolation.

MM-Laurel-BrotelMargaret Maye Epilepsy Initiative

Margaret Maye is known by Polish people in Toronto as an excellent mezzo-soprano and actress, with training in both singing and acting. Until recently, none of Margaret’s other interests were known. Her son had his first convulsions 12 … Czytaj więcej

Epilepsja – Nie bójcie sie wyjść z cienia

MM-Cheri-Di-NovoRead English translation:”Don’t be afraid to walk out of the shadow of epilepsy”

Epilepsja, zwana inaczej padaczką, od wiekow uznawana za budząca strach chorobę, zaczyna wychodzić z mroków ciemności. Marzec obchodzony był w Kanadzie, jako miesiąc ukazywania społeczeństwu, czym jest to niezbadane do końca zaburzenie neurologiczne. Organizacje zajmujące się epilepsją uczą ludzi nie bać się, rozumieć i tolerować stany konwulsji epileptycznych. Inicjatywę wprowadzenia “Dnia
Lawendowego”, lub “Fioletowego” podjęła 9-letnia Cassidy MM-Dave-LevacMegan z Nowej Szkocji, która ma epilepsję. Kiedy Cassidy usłyszała po raz pierwszy diagnozę, czuła się samotna i odizolowana. Postanowiła wówczas pokazać dzieciom i dorosłym, żyjącym z epilepsją, że nie są same. Zaproponowała, aby wszyscy ludzie nosili kolor lawendowy w jednym dniu, 26 marca, jako symbol poparcia dla tych, którzy są dotknięci zaburzeniem. Kolor fioletowy, albo jaśniejszy lawendowy, symbolizuje osamotnienie i odizolowanie.

 

MM-Fot.-Artur-RoszakMargaret Maye Epilepsy Initiative

Małgorzatę Maye zna Polonia w Toronto, jako znakomitą mezzosopranistke, artystkę o dwukierunkowym wykształceniu t.j. w dziedzinie śpiewu i aktorstwa. Do niedawna nie znane byly inne zainteresowania Małgorzaty. Jej syn mial pierwszy napad drgawek 12 lat temu. Od tego dnia życie Malgorzaty zmieniło się zupełnie. Od kilku lat z wielkim oddaniem poświęca swoją energie i talent na podnoszenie funduszów na leczenie epilepsji i informowanie … Czytaj więcej