Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej OT

w/s Parku im. Ignacego Paderewskiego i Domu przy 783 College St., należących do Placówki 114 SWAP.

Dnia 8 lutego o godzinie 14:00, w siedzibie Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej wmg3 Ameryce, mieszczącej sie w Toronto przy 783 College St., odbyło się zebranie o niezwykle ważnym znaczeniu dla Placówki oraz Polonii Kanadyjskiej. W czasie tego zebrania podpisana została umowa korporacyjna w sprawie Parku Im. Ignacego Paderewskiego i Domu, hali, przy 783 College St. w Toronto.

Zebranie prowadził komendant Placówki 114 SWAP, p. Krzysztof Tomczak, który jest zarazem członkiem Komisji Rewizyjnej KPK OT. Komendant przedstawił cel i porządek
mg4 zebrania. Zostały wniesione sztandary SWAP-u, prowadzone przez zastępcę komendanta Dominika Szewczyka. Oprócz członków Placówki 114 SWAP w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele KPK OT, prasy i stacji TV “Polish Studio”. Specjalnym uczestnikiem zebrania był mecenas Robert Jagielski. Minutą ciszy uczczono poległych kolegów w I i II Wojnie Światowej i zmarłych kolegów Placówki 114. W zastępstwie za kapelana o. Jana Szkodzińskiego, modlitwę odmówił Mieczysław Lutczyk.prez
Nastapił ważny moment, kiedy komendant Krzysztof Tomczak odczytał oświadczenie o poniższej treści:

 “Koleżanki i Koledzy,
Spotykamy się dzisiaj, żeby uczestniczyć w bardzo ważnym spotkaniu dla naszej organizacji i nie tylko.  Jak wiemy, od wielu lat, Park im. Ignacego Paderewskiego przy Hwy Czytaj więcej

Opłatek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddział Toronto

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie jest jedną z najstarszych i prestiżowych organizacji w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Członkowie SIP OT, którzy przez wiele minionych lat pelnili funkcje w SIP, zarówno w Oddziale Toronto jak i w Zarządzie Głównym oraz w Komisji Rewizyjnej pełnia obecnie funkcje w zarządzie KPK OT.

Historia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich sięga pierwszych lat II-giej Wojny Światowej, kiedy po zakończeniu kampanii wrześniowej wielu polskich inżynierów znalazło się poza granicami kraju. Kanada rozbudowywała swój przemysł obronny i szczególnie mocno odczuwała brak wyszkolonej kadry technicznej. Zebranie w Ottawie, z dnia 15 czerwca 1941 z udziałem 29 członków przybyłych z Wielkiej Brytanii, zapisane jest w kronice Stowarzyszenia jako I Walny Zjazd wyznaczający utworzenie samodzielnego Stowarzyszenia Techników Polskich STP w Kanadzie z niezależnym Zarządem i Komisją Rewizyjną. Na XLII Walnym Zjeździe w Ottawie, w październiku 1996 r. zmieniono dotychczasową polską nazwę STP na SIP, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, co odpowiada oficjalnej angielskiej i francuskiej nazwie. Polscy inżynierowie, mimo wielu trudności, dzięki znakomitym kwalifikacjom zawodowym, oddali duże zasługi dla przemysłu kanadyjskiego, co podniosło opinie władz kanadyjskich o Polakach. O historii Stowarzyszenia na przestrzeni niemal 69 lat, przeczytać można na stronie internetowej www.polisheng.ca.

Aktualnie SIPwK posiada 8 oddziałów i skupia kilkuset członków. O … Czytaj więcej

Wigilia z Aniołkiem

24 grudnia, w najpiękniejszy dzień roku, o zmroku, odświętnie przystrojony dom polskich kombatantów napełnił się najmilej widzianymi gośćmi. Przybyli, by powitać Boże Narodzenie.

Wigilia dla samotnych organizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, w prestiżowym domu SPK Koło 20, ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, a od trzech lat dołączyło Koło Pań “Nadzieja”, działające przy SPK Koło 20. Od kilku lat wigilijną modlitwę odmawia i opłatki błogosławi Ojciec Jan Wądołowski OMI, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki. Ta najstarsza parafia w Toronto i okolicach, bastion polskości i patriotyzmu, już wkrótce, w 2011 roku, obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Ojciec Jan wnosi dużo ciepła, uśmiechu i pokoju na wigilii.

Jak co roku zawitali goście, którzy juz nieraz zaszczycili nas swoją obecnością, a także ci, którzy jeszcze nigdy u nas nie gościli. Z Ojcem Janem przybył zaprzyjaźniony już także z nami ksiądz.

Każda wigilia jest dla nas wielkim przeżyciem. Już wiele tygodni wcześniej myślimy o tym, co zrobić, aby wigilijny wieczór pozostał w pamięci naszych gości jako radosne spotkanie. Nie jesteśmy w stanie zastąpić wszystkiego, czego los ludziom odmówił. Poprzez radość przeżywania Bożego Narodzenia, często widać tlumiony smutek u wielu ludzi. Są oni tym bardziej nam drodzy. Dla nich to robimy i robić będziemy, jeśli … Czytaj więcej

90. Rocznica Odzyskania Niepodłegości Przez Polskę

W Toronto uroczyste obchody 90. Rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości dnia 11 listopada 1918, odbyły się w niedzielę 9 listopada 2008. Uroczystości zorganizował Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto.

Msza św. w intencji Polski sprawowana była o godz. 11.00 w kościele św. Stanisława Kostki przez
o. Jana Wądołowskiego. Poczty sztandarowe wprowadzone zostały do kościoła. Weterani pochylili sztandary i stanęli wzdłuż murów. Na balkonach stały rzędem harcerki po jednej stronie, a po drugiej harcerze. Kościół w tym dniu wyglądał wyjątkowo uroczyście. Postawione były duże bukiety biało czerwonych kwiatów. U podnóża

ołtarza stały zapalone znicze. Z boku stał krzyż z wygiętych cienkich pni białej brzozy. Na górze widnial biały plakat z czerwonymi napisami o rocznicy, dwiema  skrzyżowanymi flagami i białym orłem.

Liturgię słowa i modlitwy wiernych czytali: Martyna Gadomska ze szczepu “Wieliczka” z Mississauga, Patryk Zochowski ze szczepu
“Bałtyk” z Toronto i Marek Kochański ze szczepu “Warszawa” ze Scarborough.

Chór przygotował piękny program muzyczny, w tym: XIX wieczną “Ave Maria” Gaetano Donizetti’ego w wykonaniu Teresy Klimuszko i Jana Kornela, chóralne wykonanie hymnu Juliusza Słowackiego “Bogarodzico, Dziewico.To ojców naszych śpiew.

Wolności błyska zorza! Wolności bije dzwon! . Wolnego ludu krew Zanieś przed Boga tron”, a na zakończenie “Boże coś Polskę”. Przez piękny śpiew chóru … Czytaj więcej