10 rocznica kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II.

„Orzekamy i stwierdzamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła  II, wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli  czczeni z oddaniem pośród świętych” 

To słowa papieża Franciszka wypowiedziane 27 kwietnia 2014 r. Znamienne, że  słowa te zostały wypowiedziane w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta  ustanowionego w roku 2000 przez św. Jana Pawła II. 

Po tych słowach, przy wtórze pieśni „Wychwalajcie Pana, śpiewajcie Panu” na  ołtarz wniesiono relikwie obydwu świętych. Wśród osób niosących relikwie,  była uzdrowiona za pośrednictwem Papieża Karola Wojtyły, prawniczka z  Kostaryki, Floribeth Morez Diaz.  

Homilia Ojca św. Franciszka eksponowała przesłanie „posłuszeństwo Duchowi  Świętemu”, „byli pełni męstwa Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia. Byli kapłanami, biskupami i  papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi  przytłoczeni”, to słowa papieża Franciszka. 

Kanonizacyjna Msza Święta-JC 

Koncelebra na placu św. Piotra z udziałem 150 kardynałów, 1000 biskupów i  prawie 6 tys. księży, zwierzchników i przedstawicieli innych wyznań i  kościołów, 93 oficjalne delegacje, przywódcy 24 krajów członków UE, królowie.  Miliony wiernych uczestniczących w uroczystościach za pośrednictwem  mediów.  

W uroczystościach uczestniczyła ogromna rzesza Polaków oraz liczna grupa  Polonii. Następnego dnia (28 kwietnia) Polacy i Polonia spotkali się na placu  św. … Czytaj więcej

84. Rocznica Mordu Katyńskiego i 14. Rocznica Tragedii Smoleńskiej.

Z życia Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto.
Uroczystości upamiętniające 84 rocznicę Mordu Katyńskiego i 14 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, zorganizowane jak co roku przez Okręg Toronto KPK, odbyły się 14 kwietnia 2024.

O godz.11:30 w kościele Św. Kazimierza odprawiona została uroczysta msza św. ze sztandarami, sprawowana w intencji błagalnej o pomoc Ojczyźnie oraz za polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy Smoleńskiej. Eucharystii przewodniczył o. Janusz Błażejak OMI, proboszcz parafii. W czytaniach liturgii słowa uczestniczyli harcerze. W wygłoszonej homilii o. Błażejak mówił o kłamstwie katyńskim i przez pół wieku ukrywanej prawdzie o bestialskiej zbrodni: – Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 r. Dwa dni później moskiewskie radio zakomunikowało, że zbrodnie popełnili Niemcy. Kłamstwo katyńskie, budowane przez Związek Sowiecki upadło 13
kwietnia 1990 r. Tego dnia sowiecka agencja prasowa wydała oświadczenie władz ZSRR o wymordowaniu Polaków, w którym oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD. Prawda o Katyniu leżała przez 50 lat w grobie. Nie zmartwychwstała jeszcze prawda o katastrofie smoleńskiej. Wierzymy ze kiedyś zmartwychwstanie, bo fundamentem Polski wolnej i niepodległej jest tylko prawda.

U stop ołtarza leżały kwiaty i symbole zbrodni, sierp i młot, tablica „Zbrodnia … Czytaj więcej