Komunikat-Rezolucja Walnego Zebrania

Szanowni Państwo,
Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowana dezaprobatę dla ograniczenia swobody wypowiedzi na terenie Kanady dla Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, O.Tadeusza Rydzyka.  Podjęte  na terenie prowincji Alberta akcje związane z petycją do władz kościelnych diecezji Edmonton, naruszają prawa i wolę szerokiej społeczności polonijnej popierającej działalność Radia Maryja i TV Trwam.  Zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na bezprecedensowy atak na nasze podstawowe prawa jako obywateli demokratycznego państwa – swobody poglądów, swobody wypowiedzi i swobody przekonań religijnych.
Będąc pełnoprawnymi obywatelami Kanady i dbając o jej dobro, nie przestajemy myśleć i dbać o interesy naszej Ojczyzny – Polski. Zarówno Radio Maryja jak i TV Trwam mają wielu stałych odbiorców na terenie Kanady, którzy cenią działalność ośrodka Ojców Redemptorystów, duszpasterską i patriotyczną.
Nasze milczenie i bierność stawia nas w coraz słabszej pozycji i potencjalnie stwarza sytuacje, że nasze dzieci, Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, będą wstydzili  się swoich polskich korzeni. Stan faktyczny, historycznie udokumentowany, jest zupełnie inny. Mamy pełne prawo być dumni ze swojego pochodzenia i z naszego wkładu w rozwój Kanady, a także troski o godne życie w systemie demokratycznym. Nasza … Czytaj więcej

Msza Św. z okazji 102. Rocznicy odzyskania Niepodległości

Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto
zawiadamia, że Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, będzie sprawowana w niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto.
Można się łączyć przez telewizję parafialną lub przybyć do kościoła.
Połączenie jest możliwe przez stronę internetową:
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org

Zgodnie z rządowymi przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19, maksymalna liczba osób w kościele wynosi 110… Czytaj więcej

Komendant Krzysztof Tomczak nie żyje. (30 lipca 1951 – 29 sierpnia 2020)

Odszedł na wieczną wartę Wielki Patriota, który poświęcił swoje życie pracy dla Polonii Kanadyjskiej i Kraju Ojczystego Polski, Krzysztof Tomczak.

Foto – Marek. J. Gołdyn Euro Canada News

Był Komendantem Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce od 2008 i przez kilka ostatnich lat rownocześnie Komendantem Naczelnym.

Foto – Maria Świętorzecka

Odszedł Człowiek o otwartym sercu, który kochał życie i ludzi. Przyjaciel wielu i Patron polonijnych wydarzeń. Niepowtarzalny i wyjątkowy Polak, który zostawił po sobie więcej niż wspomnienia.

Komendant Krzysztof Tomczak był niestrudzonym działaczem społecznym. Był Człowiekiem czynu. Wiele z jego inicjatyw zaowocowało konkretnymi dokonaniami i sukcesami. Jednym z Jego największych osiągnięć było zabezpieczenie od sprzedaży Parku im. Ignacego Paderewskiego w Vaughan, należącego do Placówki 114 SWAP i doprowadzenie go do pełni rozkwitu. Dzięki Jego ofiarnemu zaangażowaniu, Park stał się chlubą Polonii Kanadyjskiej. Tu mają miejsce ważne spotkania, uroczystości i wydarzenia. Tu zostały zbudowane nowe obiekty i umocnione dawne. Powstały nowoczesne zabudowania gospodarcze i zadaszenie, pozwalające na prowadzenie uroczystości przy każdej pogodzie. Postawiony został pomnik Bohaterom Bitwy o Monte Cassino, a obok wysoki stalowy krzyż, symbol naszej wiary i polskości. W ramach ogólnoświatowej akcji „Katyń – Ocalić od Zapomnienia” zasadzone zostały młode dęby, które tworzą „Aleję Dębów Pamięci”. W … Czytaj więcej

76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęło walkę z okupantem.

Obchody upamiętniające 76-rocznicę Powstania Warszawskiego, zorganizowane przez Towarzystwo Warszawskie i Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się 1 sierpnia 2020 w Toronto, gdzie przed Pomnikiem Katyńskim zgromadziło się około 60 osób, aby uczcić bohaterski zryw narodu polskiego i oddać cześć pamięci poległym w czasie powstańczych walk.

Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentował prezes Bartłomiej Habrowski, współorganizator wydarzenia, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem katyńskim. W swoim wystąpieniu stwierdził, że nasza pamięć i czczenie tych historycznych wydarzeń, wspaniale wpisują się w szeroko pojęta Obronę i Propagowanie Dobrego Imienia Polski i Polaków, akcję w której KPK Okręg Toronto aktywnie od lat uczestniczy. 

Jako prywatny wkład w świętowanie tej rocznicy, prezes Habrowski wkomponował w zieleń swojego ogrodu własną kreację małego posągu symbolizującego Powstanie.

Prowadzący uroczystość prezes TW Marian Kowalski przedstawił gości honorowych: konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Grzelczyka i wicekonsul Sylwię Czerwińską, wiceprezesa Zarządu Głównego KPK Juliusza Kirejczyka, prezesa Organizacji Byłych Zołnierzy Armii Krajowej Stanisława Woźniaka, prezes Koła 20 Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sylwię Maniak, prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Eugeniusza Kusia, komendanta Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” Grzegorza Waśniewskiego.

Przemawiali … Czytaj więcej