Dzień Żołnierza Polskiego w Parku im. I Paderewskiego.

Święto Wojska Polskiego upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską, stoczoną w 1920 r. w czasie wojny polsko bolszewickiej, jest corocznie obchodzone w Parku im. I. Paderewskiego koło Toronto jako Dzień Żołnierza Polskiego. To polonijne święto, organizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, ma długą tradycję zapoczątkowaną przy współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto i i Centralnym Komitetem Weterańskim.

Tegoroczne obchody odbyły się w niedzielę 20 sierpnia 2023. Prowadził komendant Pl. 114 SWAP Adam Dawidek. Gośćmi honorowymi, obok przedstawicieli organizacji polonijnych, byli attaché wojskowy RP komandor Paweł Podgórny i konsul generalna Magdalena Pszczółkowska. KPK OT reprezentował prezes Jan Cytowski.

Uroczystość rozpoczął pochód sztandarowy przy dźwiękach orkiestry. Po przeglądzie sztandarów i hymnach narodowych Kanady, USA i Polski nastąpiła minuta ciszy, apel poległych i „Last Post”. Pod tablicami upamiętniającymi rocznice powstania SWAP i śmierci Ignacego Paderewskiego zostały złożone wieńce. Następnie w przemówieniach przypomniano najważniejsze etapy naszych dziejów prowadzących do obchodzonej rocznicy. Podkreślano znaczenie silnej wyszkolonej armii jaką szczyci się dziś Polska.

Prezes Jan Cytowski przypomniał wydarzenia historyczne, z którymi wiąże się to święto:

  • w 1923 r. 100 lat temu ustanowiono Dzień Wojska Polskiego dla uczczenia Bitwy
    Warszawskiej, rozkazem min. Spraw Woskowych gen. Stanisława Szeptyckiego.
  • 13 sierpnia 1873 urodził się gen. Józef
Czytaj więcej