Powstanie Warszawskie -polska chwała i wieczna hańba hitlerowskich Niemiec.

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Każdego dnia w ponad 5 letniej okupacji niemieckiej w Polsce było mordowanych i ginęło tylu Polaków, ile osób zginęło podczas ataku na World Trade Center – 9/11 w 2001 r.

1 sierpnia o godz.17.00 jak co roku Warszawa zatrzyma się na minutę. Jest to niewątpliwie najważniejsza minuta w życiu zabieganych mieszkańców Warszawy i całej Polski. Dla nas, tutaj w Toronto, to czas zadumy i modlitwy za Żołnierzy Powstania i za Ofiary niemieckich zbrodni. Chwała Bohaterom.


Pomnik Powstania Warszawskiego. Warszawa pl. Krasińskich

Pomnik Małego Powstańca- Warszawa Podwale

Powstanie Warszawskie to nie tylko bohaterstwo Polaków, to to także niewyobrażalne bestialstwo Niemców. Zbrodnie na mieszkańcach Warszawy, na jeńcach były dokonywane od pierwszych dni Powstania. Już od 2 sierpnia na ternie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Bagatela oraz w ruinach budynku Generalnego Inspektoratu Sil Zbrojnych w Al. Ujazdowskich. To tam zamordowano od 5 do 10 tys. Polaków. Na Woli oddziały Reinefartha i Dirlewangera w ciągu kilku dni zamordowały 65 tys. ludzi w tym kobiet i dzieci. Apogeum to 5 sierpnia 1944r. w t.zw. czarną sobotę. Na Ochocie kolaborancka brygada SS Rona czyli Ukraińcy mordowała Polaków na ternie targowiska warzywnego „Zieleniak”, w Kolonii Staszica, Instytucie Radowym na Banacha. Tam nie tylko … Czytaj więcej

79 rocznica Rzezi Wołyńskiej, t.zw. Krwawej niedzieli na Wołyniu

                     Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W poniedziałek przypada 79. rocznica tzw. krwawej niedzieli, gdy na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone corocznie 11 lipca.

Święto związane jest z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.

Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją”. To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków.

Dziś wydaje się, że porozumienie polsko-ukraińskie należy po prostu budować od nowa. Trwająca od 24 lutego barbarzyńska agresja Rosji, bezmiar zniszczeń , mordów, bestialstwa pozwala inaczej spojrzeć na skomplikowaną historię narodów Polskiego i Ukraińskiego. 

 Reakcja Polaków na wojnę Rosji z Ukrainą, bezprzykładny obraz empatii i pomocy, pozwala mieć nadzieję na zmianę stosunków polsko-ukraińskich, na refleksje po stronie ukraińskiej. Nie można Czytaj więcej

Minęło 231 lat od Uchwalenia Konstytucji 3-cio Majowej.

 231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  231 Anniversary of the Polish Constitution of May 3, 1791  2 maja Dzień Flagi i Dzień Polonii 

Musimy z dumą podkreślić, że była ona dziełem wyjątkowym w tych trudnych dla Polski  czasach. I choć obowiązywała tylko 14 miesięcy, zakończonymi kolejnym rozbiorem, na  długo zachowała swój duchowy i symboliczny wymiar. 

Konstytucja 3-cio Majowa i kolejne rocznice były dla nas Polaków symbolem zmagań  narodu w walce o suwerenny, rządzony w oparciu o prawo kraj. Była też inspiracją do  oporu wobec zaborców, narzuconej siłą władzy oraz natchnieniem wielu zrywów wolnościowych. 

Konstytucja 3 Maja to powód do dumy, to potwierdzenie naszej dojrzałości politycznej i  troski o wspólną Polskę, w tych trudnych czasach.  

Jakże wiele analogii w tym ważnym wydarzeniu do aktualnej sytuacji w Polsce. To  poczucie odpowiedzialności za Polskę potrzebne jest dzisiaj. Także my, na emigracji  możemy wspierać Polskę, wspierać i bronić Jej, kiedy jest medialnie atakowana. To nasz  obowiązek, Polska to nasza ojczyzna, ojczyzna Polaków nad Wisłą, ale i tych wszystkich,  którzy się czują Polakami.  

Często słyszymy w naszym środowisku słowa, „dlaczego wtrącamy się do spraw Polski,  przecież żyjemy w Kanadzie, jesteśmy Kanadyjczykami „. Odpowiedź jest prosta i  jednoznaczna. To jest nasz obowiązek, to jest nasza odpowiedzialność Czytaj więcej