Forum Poloni w Znpwk Gmina 1 Dotyczące Spraw Kongresowych

W piątek 13 marca, w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Gmina 1, przy 71 Judson St. w Toronto, odbyło się Forum Polonii, poświęcone zagadnieniom, którymi zajmuje się Kongres Polonii Kanadyjskiej. Forum zorganizowane zostało przez ZNPwK Gm.1, który jest jedną z 26 organizacji należących do KPK OT, z prezesem Henrykiem Kacprzakiem.

Związek Narodowy Polski w Kanadzie powstał w roku 1930 w wyniku reakcji patriotycznej Polonii kanadyjskiej na szerzenie się wpływów polskiej sekcji partii komunistycznej. Organizacja przyjęła idee marszałka Józefa Piłsudskiego, jako program swojego istnienia. W czasie II Wojny Światowej Związek Narodowy Polski brał udział w zmaganiach narodu polskiego o wolność kraju wspólnie z Kongresen Polonii Kanadyjskiej, którego był współzałożycielem. Hasło przewodnie Związku, “Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz antykomunistyczna działalność, szybko przyciągnęła żołnierzy polskich, którzy przybyli do Kanady z zamiarem osiedlenia się. Z historią Związku Narodowego Polskiego wiąże się rozwój pisma “Głos Polski”. Związek Narodowy Polski ma wielkie zasługi w krzewieniu kultury polskiej w Kanadzie. Bierze udział w życiu społeczno-politycznym na terenie Kanady i utrzymuje kontakt z krajem. Przy Gminie 1 dzialają, między innymi, znakomity Klub Polek i niezwykle prężny Klub Filmowy 3F’s. Dzięki inicjatywom Zarządu Gminy 1, oraz energii i zdolnościom administracyjnym prezesa H. Kacprzaka, a takze dzięki zaangażowaniu klubów Gminy 1, szczególnie Koła Filmowego 3F’s, adres 71 Judson St. w Toronto staje się coraz bardziej znany Polonii. Wiceprezesem d/s Kulturalnych ZNPwK Gm.1 jest Bartłomiej Habrowski, który jest zarazem członkiem Zarządu KPK OT d/s ZHP poza granicami kraju oraz pełni funkcje instruktora Szczepu Wodnego “Bałtyk”, koordynując wysiłki harcerzy i ich rodziców. ZNPwK udziela pomocy harcerzom i daje im bezpłatnie miejsce na ich siedzibę “harcowkę”.  Informacje o ZNPwK Gm.1 znaleźć można na stronie internetowej www.polishnationalunion.ca.

Gośćmi honorowym Forum byli prezesi Kongresu Zarządu Głównego Władysław Lizoń i Okręgu Toronto Jan Cytowski, który jest równocześnie prezesem Rady Kongresu. Na Forum zaproszeni byli przedstawiciele polskich mediów i cała Polonia. Przybyło około 120 osób, wsród których byli redaktorzy “Głosu Polskiego” Wiesław Magiera i “Gońca” Andrzej Kumor.

Pierwszy wystapił prezes W. Lizoń. Przedstawił trzy tematy:

  1. Umowa między rządem kanadyjskim i polskim o emeryturach. Polska załatwiła formalnosci i złozyła dokumenty w Parlamencie Kanadyjskim. Jest prawdopodobne, że umowa wejdzie w życie w terminie do 1 sierpnia, lub najpóźniej do 1 września. Umowa polsko amerykańska już weszła w życie 1 marca.
  2. Umowa “Youth Mobility Program” weszła do ratyfikacji. Powinna wejść w życie przed 1 czerwca, a najpóźniej 1 lipca.
  3. Sprawa Roberta Dziekańskiego. Wg komunikatu, policjanci nie bedą mieli postawionych zarzutów kryminalnych. Szczegóły decyzji prokuratury nie są Kongresowi w pełni znane. Śledztwo, prowadzone przez komisję sędziego Thomasa Braidwooda, jest jawne i bezstronne. Zakończone zostały przesłuchania w pierwszej części śledztwa, dotyczącej używania paralizatorow przez policję. Druga część, dotycząca incydentu na lotnisku w Vancouver, w wyniku którego zakończył życie Polak R. Dziekański rozpoczęła się 19 stycznia br. W skład komisji sędziego T. Braidforda wchodzi m.in. reprezentujący rząd Polski, mecenas Don Rosenbloom. Adwokatem matki R. Dziekańskiego jest Walter Kosteckyj.

Prezes J. Cytowski przedstawil cele i działanie Kongresu. Odczytał paragraf statutu KPK mówiacy, że Kongres Polonii Kanadyjskiej, jest zrzeszeniem polonijnych organizacji i stowarzyszeń, świeckich i religijnych wszystkich wyznań, prawnie działających na terenie Kanady. Uzupełnił, że Kongres składa się z organizacji, a nie członków indywidualnych. Wymienił kilka organizacji i najważniejsze uroczystości kongresowe, w tym “Wigilię Dla Samotnych”. Wskazał na zmiany w obchodach świąt narodowych, jakie nastąpią w tym roku. Nadmienił, że organizacje także prowadzą różne uroczystości, a Kongres w nich uczestniczy i pomaga. Mówił o organizacjach weterańskich i wyraził nadzieje, że ich prace przejmą harcerze. Powiedział o pracy komisji kongresowych. Komisja Opieki Społecznej poświęca dużo uwagi domom seniorów. Do Komisji Informacji przekazać można zawiadomienia, celem umieszczenia ich w kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej www.kpk-toronto.org. Komisja Obrony Dobrego Imienia Polaka i Polski reaguje na oszczerstwa, spotykane przez Polaków ze strony kanadyjskich mediów.

Po przedstawieniu głównych tematów Forum, nastapiły pytania uczestników, przekazywane przez mikrofon, lub na kartkach, na które odpowiadali prezesi W. Lizoń i J. Cytowski.

Sprawy emerytalne wzbudziły duże zainteresowanie, a zarazem zaniepokojenie. Przyczyną zaniepokojenia była niepewność, czy nowa umowa bedzie korzystna. Pytano o wyjaśnienia odnośnie spraw podatkowych i konsekwencje nieprawidłowych zeznań.

W sprawie R. Dziekańskiego wyjaśniono, że policjanci nie bedą oskarżeni w procesie cywilnym. Proces cywilny będzie wytoczony przeciwko RCMP.

Oprócz tematów zasygnalizowanych na początku,  omawiano wiele innych zagadnień, takich jak dopilnowanie przedwyborczych obietnic premiera Harpera odnośnie praw weterańskich, kontakty między KPK i Unia Stowarzyszeń i Organizacji Ameryki Łacinskiej USOPAŁ, zwiększenie uczestnictwa Polonii w uroczystościach kongresowych, sprawy lustracji, wyjaśnienie słowa “antysemityzm”, dbałość o pomniki, a szczególnie pomnik katyński. Pytano o stanowisko Kongresu względem faktu zablokowania budowy pomnika ofiar obozu koncentracyjnego KL Warschau.

Sprawa kontaktów między KPK i USOPAŁ wywołała polemikę. Reprezentowane były różne poglądy, szczególnie odnośnie materiałów zjazdowych USOPAŁ. Aczkolwiek polemika odbyła się w dobrym tonie, nie doprowadziła do jednomyślnosci.

Odnośnie uczestnictwa Polonii w uroczystościach wyjaśniono, że komunikaty są wysyłane, a ludzie sami muszą odpowiedzieć na apel.

Celem Forum nie bylo rozwiązanie problemów i prowadzenie polemik. ZNPwK Gm.1 planuje kontynuowanie cyklu takich spotkań. Jest to dobra forma zapoznania się z działaniem Kongresu. Wiele się od Kongresu oczekuje, Kongres takze oczekuje współdziałania. W czasie tych spotkań wyłonić się mogą nowi energiczni ludzie, chętni do działania. Owocem tego spotkania, było pojawienie sie takiego ochotnika. Młody, pełen zapału uczestnik, olśnił pomysłami i proponowanymi rozwiązaniami oraz radami i wskazaniami. Zaproponowano mu wprowadzenie słów w czyny. Obiecał skontaktować się z Kongresem i włączyc do pracy, stosownie do swoich możliwości. Został zaakceptowany przez aklamację pozostałych uczestników.

Forum bylo owocne i spełniło oczekiwane zadanie. Odbyło się w dobrej atmosferze. Choć było kilka spraw niedokończonych, uczestnicy uzyskali odpowiedzi na wiele zadawanych pytań.

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)