Zebranie okresowe KPK OT

W czwartek 11 stycznia 2018 w domu SPK przy 206 Beverley St. miało miejsce zebranie okresowe organizacji zrzeszonych w Okręgu Toronto KPK. Zebranie poprowadził prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. W zebraniu uczestniczyli prezesi organizacji lub ich zastępcy oraz delegaci. Podczas zebrania omówione zostały najważniejsze wydarzenia kongresowe minionego okresu i plany na okres nadchodzący. Reprezentanci organizacji przedstawili działalność swoich oddziałow i wymienili między sobą poglądy i doświadczenia.… Czytaj więcej

Spotkania opłatkowe organizacji kongresowych w Toronto

Opłatek SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą spotkaniom opłatkowym organizowanym każdego roku przez  Stowarzyszenie Polskich Kombatantȯw Koło nr 20, przy 206 Beverley Street w Toronto.

Rownież i w tym roku, w Dniu Trzech Krȯli – 6 stycznia, miało miejsce Noworoczne Spotkanie Opłatkowe przy muzyce, śpiewie kolęd i pastorałek, zorganizowane przez członkȯw SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Prowadząca spotkanie p. Gabriela Dudek podkreśliła ważność świąt Bożego Narodzenia dla chrześcijan, a szczegȯlnie dla naszych polskich tradycji.

A panie, prezes Koła nr 20 Zofia Śliwińska oraz prezes Koła Pań „Nadzieja”, Aniela Gańczak serdecznie powitały wszystkich obecnych oraz złożyły życzenia noworoczne.

 

Przy pięknie zastawionych stołach zgromadzili się zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, Zarządu Głȯwnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantȯw, Kombatanci, uczestnicy bitwy o Monte Cassino, członkowie SPK Koła nr 20, Koła Pań „Nadzieja”, Konsulatu Generalnego RP w Toronto, Placȯwki 114 SWAP, Duchowiestwo oraz przedstawiciele Polskiej Inicjatywy Studenckiej w Kanadzie (PISK).

 

Podniosłym momentem spotkania było dzielenie się opłatkiem, które zawsze wywołuje falę wielkich emocji. Opłatek bowiem jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, dlatego przełamanie się nim wyraża chęć bycia razem. A dobre życzenia … Czytaj więcej