Zebranie okresowe KPK OT

W czwartek 11 stycznia 2018 w domu SPK przy 206 Beverley St. miało miejsce zebranie okresowe organizacji zrzeszonych w Okręgu Toronto KPK. Zebranie poprowadził prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. W zebraniu uczestniczyli prezesi organizacji lub ich zastępcy oraz delegaci. Podczas zebrania omówione zostały najważniejsze wydarzenia kongresowe minionego okresu i plany na okres nadchodzący. Reprezentanci organizacji przedstawili działalność swoich oddziałow i wymienili między sobą poglądy i doświadczenia.