100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Uroczystości w Toronto

 

W tym roku uroczystości w Toronto odbyły się 4 listopada 2018 r. Rozpoczęły się  pod ratuszem  torontońskim. Wzięły w nich udział liczne rzesze Polonii. Gośćmi honorowymi byli minister Nauki i Sportu Kristy Duncan, posłowie do parlamentów federalnego i prowincjonalnego, Arif Virani, Borys Wrześniewskyj, James Maloney, Kinga Surma, Konsul  Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, nowo wybrany prezes ZG KPK Janusz Tomczak. Obecni byli  członkowie ZG KPK, prezesi okolicznych okręgów, liczna reprezentacja organizacji polonijnych w GTA. Najbardziej cieszyła grupa młodzieży harcerskiej licząca kilkaset osób. Wyróżnić należy taże liczną grupę Podhalan w pięknych strojach ludowych, którym towarzyszyła  kapela.… Czytaj więcej

227. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – obchody w Toronto

 Uroczystości upamiętniające 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyły się w niedzielę 6 maja 2018.

Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, demokratyczna konstytucja, uchwalona przez sejm w 1791 r., jako ustawa rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej, była próbą zakończenia tzw. demokracji szlacheckiej i rozszerzenia praw i wolności poza klasę rządzącą. Konstytucja została obalona przez konfederację targowicką w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. Mimo, iż Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko przez jeden rok, inspirowała ona naród polski po utracie niepodległości w 1795. Przez 123 lata rozbiorów, pamięć o Konstytucji 3 maja, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i w rezultacie doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918. Od roku 1918 dzień 3 maja obchodzony był w Polsce jako święto narodowe aż do czasu okupacji podczas II wojny światowej. Zniesione po wojnie święto zostało przywrócone w roku 1990.

2018 Polish Constitution Day_Justin Trudeau

180503 Polish Constitution Day_Dave Levac

2018 Polish Constitution Day_Arif ViraniCzytaj więcej

Uroczystości Katyńskie w Toronto

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 78 rocznicę Mordu Katyńskiego i 8 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, zorganizowane przez Okręg Toronto KPK. W uroczystościach uczestniczyli liczni przedstawiciele organizacji polonijnych z Toronto i okolic. Przybyli zaproszeni przedstawiciele władz politycznych Polski i Kanady w osobach Konsula Generalnego RP Krzysztofa Grzelczyka, posłów do parlamenty  federalnego Arifa Virani i Petera Fonseca. Władze prowincji Ontario reprezentowali minister Peter Milczyn i poseł Yvan Baker. Obecny był także vice burmistrz Toronto  Stephen Holyday oraz przedstawiciele partii konserwatywnej Ted Opitz i Kinga Surma. Zarząd Główny KPK reprezentował prezes Władysław Lizoń a okręg Mississagua – prezes Les Błaszczak.Czytaj więcej

Yvan Baker MPP, wnioskuje o uznanie Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo.

Tuż przed niedzielnymi uroczystościami katyńskimi w Toronto, poseł okręgu Etobicoke Centre, Yvan Baker, złożył wczoraj wniosek o przyjęcie przez  Parlament Prowincji Ontario rezolucji uznającej  Zbrodnię Katyńską za ludobójstwo. Społeczność polonijna w Kanadzie od dawna upominała się o przyjęcie takiej rezolucji, dotychczas bezskutecznie. Wyrażamy pełne poparcie dla tej rezolucji i mamy nadzieje, że rezolucja ta zostanie przyjęta jeszcze przed rozwiązaniem parlamentu, w związku ze zbliżającymi się wyborami w Ontario. Poniżej zamieszczamy pełny tekst wniosku i rezolucji.

Motion to Recognize Katyn Massacre_NR April 12 2018Czytaj więcej