94 Rocznica Odzyskania Niepodległości Przez Polskę.

Obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 11 listopada 2012.

O godz. 11.00 do kościoła św. Stanisława Kostki wprowadzone zostały sztandary.

Proboszcz parafii o. Mirosław Olszewski OMI podał intencję mszy sw. i przywitał władze kongresu, Polski, Kanady, przedstawicieli organizacji polonijnych, weterańskich, harcerzy i Polonię. Ksiądz proboszcz odprawił uroczystą mszę św. w intencji Polski, podczas której wyglosil patriotyczną homilię, bogato obrazującą trudną drogę do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po mszy św. ulicą Queen, przeszedł pochód, prowadzony przez komendanta Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Krzysztofa Tomczaka. Pochód otwierała orkiestra „Orzeł Biały”, za nią szli weterani i poczty sztandarowe, dalej oficjalni goście, Koło Pań „Nadzieja”, harcerze z werblami i Polonia.

Uroczystość rozpoczął komendant Krzysztof Tomczak. Odegrano dwa hymny narodowe, kanadyjski i polski. Na maszt została wciągnięta polska flaga przez prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Marcelego Ostrowskiego w asyście harcerzy.

Dalsze prowadzenie przejął prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. Prezes przywitał Polonię przybyłą na uroczystość i przedstawił gości honorowych: konsula generalnego RP Grzegorza Morawskiego, reprezentantów polskiej armii i polskiej marynarki, Peggy Nash MP, Cheri DiNovo MPP, rzecznika prasowego Krystynę Sroczyńską, występującą w imieniu prezesa KPK Teresy Berezowskiej.

Głównym mówcą byl prezes Juliusz … Czytaj więcej

Dzień Żołnierza Polskiego w Parku im. Ignacego Paderewskiego.

Od wielu lat Placówlka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, przy współudziale Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, organizuje obchody Dnia Żołnierza Polskiego w Parku im. Ignacego Paderewskiego.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 19 sierpnia 2012. Otworzyl je przemarsz ze sztandarami prowadzony przez komendanta placówki Krzysztofa Tomczaka.

Komendant, wraz z attache wojskowym RP i oficerami WP przybyłymi na tę uroczystość z Polski, dokonali przeglądu pocztów sztandarowych, po czym złożone zostały wieńce przy tablicy pamiątkowej SWAP. Orkiestra „Biały Orzeł” odegrała hymny narodowe, Kanady, USA i Polski. Minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych przy dźwiękach werbli, odczytał bohater II Wojny Światowej, Mieczysław Lutczyk. Po apelu trębacz odegrał „Last Post”.

Następnie zabrali głos:

komendant Krzysztof Tomczak, który mówił o wielkim znaczeniu patirotyzmu i czynu zbrojnego żołnierzy w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości;

wiceprezes KPK ZG i OT Jan Cytowski, który podkreślił ważność przypominania światu o wkładzie Polaków w to, czym jest dzisiejszy cywilizowany świat;

pplk. Marcin  Waśiński dziękował starszym za to, że młodsi mogą dziś nosić mundur żołnierza, a młodszym za to, że pamiętają o przeszłości;

attache wojskowy RP w Kanadzie, płk. Michał Pęksa, złożył organizatorom podziękowanie za trud i życzył zdrowia i zapału w kontynuowaniu tradycji obchodów.

Konsul RP Grzegorz … Czytaj więcej

68 Rocznica Bitwy o Monte Cassino.

Co roku w maju, członkowie Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii, przypominają o wielkim zwycięstwie polskiego oręża – 18 maja 1944 roku polscy zołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii Brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru benedyktyńskiego na wzgórzu Monte Cassino we Włoszech.

W tym roku uroczystości, upamiętniajęce tę zwycięską bitwę, zorganizowane zostały wspólnie z Placówką 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.

W niedzielę, 13 maja 2012, uroczystości odbyły się po raz pierwszy w Parku im. Ignacego Paderewskiego, gdzie niedawnopostawiony został pomnik, poświęcony bohaterom spod Monte Cassino.

W słonecznej, zielonej scenerii parku, przy dźwiękach orkiestry “Orzeł Biały” przeszedł pochód ze sztandarami w kierunku, gdzie pod dużym dachem, zainstalowanym na wypadek deszczu, w rzędach krzeseł zgromadzili się uczestnicy. Tu miała miejsce część oficjalna, z przedstawieniem gości, apelem poległych i przemówieniami.

Uroczystość prowadził komendant Placówki 114 SWAP Krzysztof Tomczak. Apel poległych czytał druh Andrzej Kawka. Zostały wygłoszone przemówienia w imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Zarządu Głównego i Okręgu Toronto oraz wielu organizacji polonijnych z Toronto i innych miast, harcerze. Przybyła liczna grupa organizacji weteranów z Oshawy z prezesem Bolesławem Drańskim, oraz płk. Jerzy Jankowski z Polski, odbywający studia w “Canadian Forces College” w Toronto. Złożone zostały wieńce.

Tradycyjnym zwyczajem … Czytaj więcej

Dęby Pamięci w Parku im. I.Paderewskiego.

Katyń – ocalić od zapomnienia.

Druga już uroczystość sadzenia Dębów Pamięci w Parku im. I. Paderewskiego, w ramach ogolnoświatowego programu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”, odbyła się w niedzielę 3 czerwca 2012. Zorganizowana została przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Radę Programową Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto. Program ten, założony w 2008 r., objęty patronatem ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, koordynowany przez Stowarzyszenie „Parafiada” w Polsce, ma na celu uczczenie pamięci i przybliżenie sylwetek ofiar mordu katyńskiego. Zasadzonych będzie 21,857 dębów w różnych miejscach na świecie. Każdy dąb ma upamiętniać jednego bohatera. Na uroczystość przybył z Polski prezes Stowarzyszenia “Parafiada”, Pijar, o. Marek Kudach, SchP.

W niedzielę oprócz dwunastu rodzin bohaterów, ich przyjaciol i sponsorów dębów, do parku przybyli przedstawiciele kongresu, konsulatu i organizacji polonijnych oraz, mimo zapowiadanego deszczu, wiele osób prywatnych.

Po odegraniu trzech hymnów państwowych, CAN, USA , PL, minutą ciszy uczczono pamięć polskich żołnierzy, poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych, w którym wymienione zostały nazwiska siedmiu bohaterów ubiegłorocznej akcji i dwunastu tegorocznej, odczytał druh Andrzej Kawka, jeden z głównych organizatorów tej uroczystości, Odegrano Last Post.

Następnie zostali przedstawieni członkowe rodzin bohaterów.To dla nich był ten dzień. Kolejno powitani byli: konsul … Czytaj więcej