221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja, druga w dziejach świata demokratyczna konstytucja, uchwalona zostala przez sejm w 1791 jako ustawa rządowa, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane jak co roku przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się  w niedzielę 6 maja 2012.

O godzinie 11:00 odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki przy ulicy Denison, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli kongresu, władz kanadyjskich i polskich, weteranów, harcerzy, organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Koła 20 SPK przy ulicy Beverley, gdzie mieli okazję posilić się tradycyjnym żołnierskim obiadem. Stąd o godz. 14:00 wyruszył uroczysty pochód ze sztandarami, przy dżwiękach orkiestry dętej i werbli harcerskich, który przeszedł ulicą College i Queen’s Park przed budynek parlamentu ontaryjskiego. Pochód prowadził komendant Placówki 114 SWAP, Krzysztof Tomczak w asyście dwóch harcerzy.

Część oficjalną poprowadził prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk.

Przy dzwiękach hymnów narodowych, została podniesiona na maszt polska flaga, przez Jana Gasztolda, byłego prezesa Stowarzyszenia Lotników Skrzydła “Warszawa” w asyscie harcerzy.

Prezes Juliusz Kirejczyk wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające i przedstawił gośći honorowych. W uroczystości udział wzięli: Teresa Berezowska – prezes KPK, Jan Cytowski – … Czytaj więcej

Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej

24 marca 2012 odbyło się w Toronto Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPK Okręg Toronto. Na zebraniu zostały wybrane statutowe władze okręgu na lata 2012-2014. W ich skład weszli:

Zarząd

Juliusz Kirejczyk –Prezes

Maria Taborska

Albina Polatyńska 

Hanna Sokolska

Krystyna Sroczyńka

Marzena Walkowiak

Marta Dębniak-Romaniuk

Jan Cytowski

Bartomiej Habrowski

Lech Prusiński

Krzysztof Tomczak

Wojciech Piątek

Komisja Rewizyjna

Halina Drożdżal

Zofia Śliwińska

Alicja Farmus 

 

Kurator Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej

Krzysztof Tomaczak

 Czytaj więcej