STYPENDIA DLA STUDENTÓW.

Fundusz Wieczysty Milenium przyjmuje podania studentów o wsparcie finansowe do 15 września 2015. Podania z wymaganymi dokumentami, powinny być sprawdzone i podpisane przez kuratorow Milenium, prezesa KPK OT lub księży. Prezes KPK OT będzie podpisywal podania w Toronto, 206 Beverley St. w czwartek 3 wrzesnia, w godz. 5:30-7:00 pm Czeki będą wręczone przez Okręg Toronto KPK na uroczystym spotkaniu, lub wysłane indywidualnie w określonych przypadkach. Aplikacje oraz informacje o stypendiach można znaleźć na stronie internetowej