Rada Kongresu Polonii Kanadyjskiej

W Toronto 16 października 2008, w dniu poprzedzającym Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyło się zebranie Rady KPK.

Rada KPK zgodnie z par. 25 Statutu KPK składa się z “Prezesów lub zastepców Zarządów Głównych (Centralnych) organizacji członkowskich posiadających trzy lub więcej oddziały, będące członkami Kongresu, prezesów Okręgów KPK lub ich zastępców, Prezesa Funduszu Wieczystego Milenium lub jego zastępcy”.
Par. 26 mówi: Rada jest organem powołanym do czuwania nad prawidłowością i celowością funkcjonowania Kongresu.”.

Na zebraniu oceniono prace Zarządu Głównego KPK w latach 2006-2008 oraz przedstawiono opinię Rady o działaniu ZG KPK.

Na nową kadencję 2008-2010 w tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego Rady. Został nim Jan Cytowski, prezes Okręgu Toronto KPK. Wiceprzewodniczącym został wybrany Andrzej Garlicki z Ottawy, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Obok wielkiego zaangażowania i znajomości spraw polonijnych dr. Andrzej Garlicki wnosi humor na każde zebranie, w którym uczestniczy. Cieszy sie powszechnym szacunkiem i sympatią Polonii.

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)

Cytowski

Przewodniczący Rady KPK, Jan Cytowski, prezes Okręgu Toronto

Garlicki2

Wiceprzewodniczący Rady KPK, Andrzej Garlicki z Ottawy, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.