Forum Poloni w Znpwk Gmina 1 Dotyczące Spraw Kongresowych

W piątek 13 marca, w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Gmina 1, przy 71 Judson St. w Toronto, odbyło się Forum Polonii, poświęcone zagadnieniom, którymi zajmuje się Kongres Polonii Kanadyjskiej. Forum zorganizowane zostało przez ZNPwK Gm.1, który jest jedną z 26 organizacji należących do KPK OT, z prezesem Henrykiem Kacprzakiem.

Związek Narodowy Polski w Kanadzie powstał w roku 1930 w wyniku reakcji patriotycznej Polonii kanadyjskiej na szerzenie się wpływów polskiej sekcji partii komunistycznej. Organizacja przyjęła idee marszałka Józefa Piłsudskiego, jako program swojego istnienia. W czasie II Wojny Światowej Związek Narodowy Polski brał udział w zmaganiach narodu polskiego o wolność kraju wspólnie z Kongresen Polonii Kanadyjskiej, którego był współzałożycielem. Hasło przewodnie Związku, “Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz antykomunistyczna działalność, szybko przyciągnęła żołnierzy polskich, którzy przybyli do Kanady z zamiarem osiedlenia się. Z historią Związku Narodowego Polskiego wiąże się rozwój pisma “Głos Polski”. Związek Narodowy Polski ma wielkie zasługi w krzewieniu kultury polskiej w Kanadzie. Bierze udział w życiu społeczno-politycznym na terenie Kanady i utrzymuje kontakt z krajem. Przy Gminie 1 dzialają, między innymi, znakomity Klub Polek i niezwykle prężny Klub Filmowy 3F’s. Dzięki inicjatywom Zarządu Gminy 1, oraz energii i zdolnościom administracyjnym prezesa H. Kacprzaka, a takze dzięki zaangażowaniu klubów Gminy … Czytaj więcej

Dzień Kobiet z Funduszem Dziedzictwa Polek w Kanadzie

Dzień 8 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Kobiet na całym świecie. Korzenie
tego świeta, obchodzonego obecnie w wielu krajach, sięgają Ameryki wieku XIX. Oficjalnie, Dzień Kobiet, bez ustalonej stałej daty, ustanowiony został w Kopenhadze w roku 1910 podczas II Międzynarodowej Konferencji Pracujących Kobiet. Ważną rolę w ustanowieniu tego święta odegrała aktywistka niemieckiej partii socjalistycznej Klara Zetkin,
mocno związana z ruchem kobiet. Głównym celem Dnia Kobiet było

krzewienie walki o prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych oraz ochrona przed dyskryminacją w miejscach pracy. Początkowo obchodzony w kilku krajach, Dzień Kobiet stawał się coraz bardziej popularny. W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Dnia Praw Kobiet i Pokoju w dowolnie wybranym dniu. W Kanadzie wyznaczony został dzień 8 marca.

Dla Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie jest to
szczególny dzień. Już od ośmiu lat cała Polonia zapraszana jest na uroczyste obchody Święta Kobiet w Centrum Kultury Jana Pawła II w Mississauga. W tym roku duża sala przepełniona była licznie zgromadzonymi uczestnikami. Podkreślić należy dużą punktualność i dobra organizacje przebiegu uroczystości. Zaraz po trzeciej godzinie na scenie pojawili się tancerze zespołu “Ludowa Nuta” w oczekiwaniu na swój występ. Ich stroje, same … Czytaj więcej

Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej OT

w/s Parku im. Ignacego Paderewskiego i Domu przy 783 College St., należących do Placówki 114 SWAP.

Dnia 8 lutego o godzinie 14:00, w siedzibie Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej wmg3 Ameryce, mieszczącej sie w Toronto przy 783 College St., odbyło się zebranie o niezwykle ważnym znaczeniu dla Placówki oraz Polonii Kanadyjskiej. W czasie tego zebrania podpisana została umowa korporacyjna w sprawie Parku Im. Ignacego Paderewskiego i Domu, hali, przy 783 College St. w Toronto.

Zebranie prowadził komendant Placówki 114 SWAP, p. Krzysztof Tomczak, który jest zarazem członkiem Komisji Rewizyjnej KPK OT. Komendant przedstawił cel i porządek
mg4 zebrania. Zostały wniesione sztandary SWAP-u, prowadzone przez zastępcę komendanta Dominika Szewczyka. Oprócz członków Placówki 114 SWAP w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele KPK OT, prasy i stacji TV “Polish Studio”. Specjalnym uczestnikiem zebrania był mecenas Robert Jagielski. Minutą ciszy uczczono poległych kolegów w I i II Wojnie Światowej i zmarłych kolegów Placówki 114. W zastępstwie za kapelana o. Jana Szkodzińskiego, modlitwę odmówił Mieczysław Lutczyk.prez
Nastapił ważny moment, kiedy komendant Krzysztof Tomczak odczytał oświadczenie o poniższej treści:

 “Koleżanki i Koledzy,
Spotykamy się dzisiaj, żeby uczestniczyć w bardzo ważnym spotkaniu dla naszej organizacji i nie tylko.  Jak wiemy, od wielu lat, Park im. Ignacego Paderewskiego przy Hwy Czytaj więcej

Opłatek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddział Toronto

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie jest jedną z najstarszych i prestiżowych organizacji w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Członkowie SIP OT, którzy przez wiele minionych lat pelnili funkcje w SIP, zarówno w Oddziale Toronto jak i w Zarządzie Głównym oraz w Komisji Rewizyjnej pełnia obecnie funkcje w zarządzie KPK OT.

Historia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich sięga pierwszych lat II-giej Wojny Światowej, kiedy po zakończeniu kampanii wrześniowej wielu polskich inżynierów znalazło się poza granicami kraju. Kanada rozbudowywała swój przemysł obronny i szczególnie mocno odczuwała brak wyszkolonej kadry technicznej. Zebranie w Ottawie, z dnia 15 czerwca 1941 z udziałem 29 członków przybyłych z Wielkiej Brytanii, zapisane jest w kronice Stowarzyszenia jako I Walny Zjazd wyznaczający utworzenie samodzielnego Stowarzyszenia Techników Polskich STP w Kanadzie z niezależnym Zarządem i Komisją Rewizyjną. Na XLII Walnym Zjeździe w Ottawie, w październiku 1996 r. zmieniono dotychczasową polską nazwę STP na SIP, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, co odpowiada oficjalnej angielskiej i francuskiej nazwie. Polscy inżynierowie, mimo wielu trudności, dzięki znakomitym kwalifikacjom zawodowym, oddali duże zasługi dla przemysłu kanadyjskiego, co podniosło opinie władz kanadyjskich o Polakach. O historii Stowarzyszenia na przestrzeni niemal 69 lat, przeczytać można na stronie internetowej www.polisheng.ca.

Aktualnie SIPwK posiada 8 oddziałów i skupia kilkuset członków. O … Czytaj więcej