Jubileusz 30-lecia Kapłaństwa O. Jana Wądołowskiego OMI

W niedzielę 28 czerwca 2009 w parafii Św. Stanisława Kostki odbył się jubileusz 30 lecia kapłaństwa proboszcza O. Jana Wądołowskiego OMI. Parafia św. Stanisława Kostki, powstała w 1911 roku jako pierwsza polska parafia w Toronto i okolicach, obchodzić będzie stulecie swego istnienia w roku 2011.

O. Jan Wądołowski przybył do Toronto w roku 2005 i od początku stał się duchowym przewodnikiem uroczystości organizowanych przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto. Dziś nikt nie wyobraża sobie kongresowej wigilii dla
samotnych, albo opłatka inżynierów, czy też wydarzeń w innych organizacjach kongresowych, bez udziału “swojego” księdza.

Na jubileusz stryja, przyjechały z Nowego Jorku dzieci jego brata Witolda, zamieszkałego w Białymstoku – bratanica Małgorzata Kłak z mężem Jarosławem i synkiem Dominikiem oraz bratanek Waldemar Wądołowski z żoną Anną. W uroczystościach wzięli także udział Ojcowie Oblaci, Bracia Zakonni, przedstawiciele Organizacji Parafialnych, Siostry Felicjanki, Rycerze Kolumba, prezes KPK Władysław Lizoń z
Małżonką, prezes KPK OT Jan Cytowski wraz z przedstawicielami Zarządu, prezes Koła 20 SPK Marceli Ostrowski, w imieniu Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Gm1 Maria Taborska, reprezentująca również KPK OT, prezes Halina Drożdżal w gronie członkiń Koła Pań “Nadzieja”, przedstawiciele wielu innych organizacji polonijnych i liczni parafianie.

O godzinie 11:00 O. Jan Wądołowski odprawił Mszę Świętą … Czytaj więcej

Dzień Dziecka w Parku Paderewskiego

2322-tPiknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany został w Parku im. Ignacego Jana Paderewskiego, w niedzielę 7 czerwca 2009 przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej SWAP w Ameryce i Ogniwo 22 Federacji Polek w Kanadzie.

Minął jeden rok i wydawało się, że nic się nie zmieniło. Ten sam park, położony na północ od Toronto w miescie Vaughan. Te same drzewa i zielona trawa. Nawet pogoda była taka sama. Było chłodno. Szare chmury się gromadziły, po czym z wolna się rozpraszały. Słaby blask słońca przebijał się2331-t przez chmury. Tak zdawać by się mogło, a jednak dużo się zmieniło.

Park im. Ignacego Jana Paderewskiego to miejsce szczególnej troski członków Placówki 114 i Komendanta Krzysztofa Tomczaka. Pod ich opieką Park z każdym dniem pięknieje. Stare drzewa pną się ku niebu coraz większymi koronami. Zasadzono nowe drzewka. Zasiano nową trawę. Dosypano piasku do piaskownic. Zakupiono nowe siedzenia do huśtawek. To tylko kilka drobnych zauważonych spraw, ale o wiele więcej zrobiono.2332-t

Najważniejszym osiągnięciem minionego roku bylo wydarzenie z dnia 8 lutego 2009. W tym dniu został uregulowany prawny status Parku im. Ignacego Paderewskiego i Domu/Hali, należących do Placówki 114 SWAP. Podpisana została umowa korporacyjna wg której Park, ani Dom nie mogą być sprzedane na … Czytaj więcej

Jubileuszowy XXX Walny Zjazd SWAP w Ameryce

W dniach 29-31 maja 2009 odbył się XXX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań. SWAP jest najstarszą organizacją zrzeszającą polskich weteranów rozproszonych po świecie. Organizacja ta została powołana do życia w maju 1921 na zjeździe w Cleveland Ohio przez ochotników “Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera, którzy powrócili do Ameryki po wywalczeniu wolnej Polski.

Zjazd miał miejsce w hotelu Holiday Inn na Grand Island, NY na rzece Niagara. Gospodarzami Zjazdu byli: Placówka 1
SWAP w Buffalo NY i Placówka 114 SWAP w Toronto.

Komendant Naczelny Wincenty Knapczak nawiązał do ważnych rocznic, z którymi zbiegł się Jubiluszowy XXX Zjazd, podkreślając ich historyczne znaczenie i olbrzymi wpływ na życie wielu z nas i na układ sił politycznych w świecie. W tym roku przypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, 65 rocznica polskiego zwycięstwa w Bitwie o Monte Cassino, 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Weterani SWAP wezmą udział w obchodach nadzwyczajnych uroczystości, jakie przygotowują władze RP we wrześniu.

Program zjazdu obejmował sesję inauguracyjną rozpoczętą wprowadzeniem sztandarów, obrady wstępne i obrady w powołanych Komisjach,
sprawozdania, wybory ZG SWAP, wspólną sesję z Korpusem Pomocniczym Pań i zaprzysiężenie Zarządów. Komendantem Naczelnym nowego zarządu został ponownie wybrany pan Wincenty Knapczak.

Podczas … Czytaj więcej

65. Rocznica Bitwy o Monte Cassino

18 maja 1944 polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru benedyktyńskiego na wzgórzu Monte Cassino.

Uroczystości z okazji 65 rocznicy bitwy o Monte Cassino zorganizowane były dnia 10 maja przez Organizacje Weteranów II Korpusu 8 Armii z prezesem Stefanem Podsiadło.

Msza Św. za poległych w bitwie odprawiona została w kościele Św. Kazimierza o godz. 11:00. Poczty sztandarowe organizacji weterańskich wprowadził do kościoła prezes Stefan Podsiadło. Sztandary organizacji Gen. Wladysława Sikorskiego z Oshawy wprowadził Paweł Adams. W Mszy Św. uczestniczyli Prezes KPK Władysław Lizoń, prezes KPK OT Jan Cytowski z żoną, przedstawiciele organizacji weterańskich, jubilaci rocznic małżeńskich, matki obchodzące w tym dniu swoje święto wraz z rodzinami i wierni.

Mszę Św. odprawił i wygłosił homilię o. Marian Gil OMI. O. Marian poruszył temat dobra i zła. Często człowiek wybiera zło. Toczą się wojny i szerzy się nienawiść. Wojen możemy uniknąć tylko miłością i przebaczeniem. W bitwie o Monte Cassino brało udział 46 tys. żołnierzy polskich, zginęło 924, rannych zostało 2931 i 345 uznano za zaginionych. O. Marian miał okazję stanąć z pielgrzymami na miejscu bitwy przed kilku laty, gdzie w apelu poległych wzywano: “Stań do raportu”. Żołnierze, którzy zginęli, … Czytaj więcej