Epilepsy Informative Session

Don’t be afraid to walk out of the shadow of epilepsy
MM-Research-Table

Epilepsy, which was regarded for centuries as the “Sacred Disease”, has started to come out of the darkness. March was celebrated in Canada as epilepsy awareness month, in which the public was educated about this neurological disorder that has still not been fully recognized as a disability. Epilepsy organizations teach people not to fear, but to understand and tolerate epileptic seizures. The MM-John-Walker-Research-and-Innovationinitiative to introduce “Lavender Day”, or “Purple Day”, was undertaken by 9-year old Megan Cassidy from Nova Scotia who has epilepsy. When Megan was first diagnosed, she felt alone and isolated. Then she decided to show kids and adults living with epilepsy that they are not alone. She proposed that all people wear the color of lavender on one day, March 26, as a symbol of support for those who are affected by the disorder. The color purple, or lighter lavender, symbolizes loneliness and isolation.

MM-Laurel-BrotelMargaret Maye Epilepsy Initiative

Margaret Maye is known by Polish people in Toronto as an excellent mezzo-soprano and actress, with training in both singing and acting. Until recently, none of Margaret’s other interests were known. Her son had his first convulsions 12 … Czytaj więcej

Epilepsja – Nie bójcie sie wyjść z cienia

MM-Cheri-Di-NovoRead English translation:”Don’t be afraid to walk out of the shadow of epilepsy”

Epilepsja, zwana inaczej padaczką, od wiekow uznawana za budząca strach chorobę, zaczyna wychodzić z mroków ciemności. Marzec obchodzony był w Kanadzie, jako miesiąc ukazywania społeczeństwu, czym jest to niezbadane do końca zaburzenie neurologiczne. Organizacje zajmujące się epilepsją uczą ludzi nie bać się, rozumieć i tolerować stany konwulsji epileptycznych. Inicjatywę wprowadzenia “Dnia
Lawendowego”, lub “Fioletowego” podjęła 9-letnia Cassidy MM-Dave-LevacMegan z Nowej Szkocji, która ma epilepsję. Kiedy Cassidy usłyszała po raz pierwszy diagnozę, czuła się samotna i odizolowana. Postanowiła wówczas pokazać dzieciom i dorosłym, żyjącym z epilepsją, że nie są same. Zaproponowała, aby wszyscy ludzie nosili kolor lawendowy w jednym dniu, 26 marca, jako symbol poparcia dla tych, którzy są dotknięci zaburzeniem. Kolor fioletowy, albo jaśniejszy lawendowy, symbolizuje osamotnienie i odizolowanie.

 

MM-Fot.-Artur-RoszakMargaret Maye Epilepsy Initiative

Małgorzatę Maye zna Polonia w Toronto, jako znakomitą mezzosopranistke, artystkę o dwukierunkowym wykształceniu t.j. w dziedzinie śpiewu i aktorstwa. Do niedawna nie znane byly inne zainteresowania Małgorzaty. Jej syn mial pierwszy napad drgawek 12 lat temu. Od tego dnia życie Malgorzaty zmieniło się zupełnie. Od kilku lat z wielkim oddaniem poświęca swoją energie i talent na podnoszenie funduszów na leczenie epilepsji i informowanie … Czytaj więcej

Dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP

Dnia 31 marca 2009 w Konsulacie RP w Toronto miała miejsce uroczystość wręczenia dwóch Krzyży Kawalerskich Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Odznaczone zostały dwie panie, Wanda Bujalska z Hamilton i Jadwiga Sztrumf, prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, należącego do KPK Okręgu Toronto.ordery

Order Zasługi RP nadawany jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim za wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz prace łącząca Polskę z innymi narodami i państwami. Order nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaką orderu jest krzyż gwiaździsty pięcioramienny. Order dzieli się na pięć klas. Krzyż Kawalerski należy do klasy V Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Wanda Bujalska przyjechała do Kanady w 1950 r. Po pierwszych trudnych latach związała się z polonijnym szkolnictwem. Ma wielkie zasługi w szerzeniu oświaty. Pełniła funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego przez 18 lat. Jednym z jej największych osiągnięć było zebranie pieniędzy i wkład pracy w ustanowieniu stałego lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Mac Master. Jest członkinią Federacji Polek w Kanadzie. Przez swoją pełną oddania niezłomną działalność dla szerzenia kultury i języka polskiego, pani Wanda Bujalska na stałe zapisała się w historii Polonii Kanadyjskiej i Polski.

Rys życia i działalność pani Jadwigi Sztrumf w Kanadzie przedstawiła pani … Czytaj więcej

Epilepsja – Czy to jest to, o czym myślimy?

“Dzielę się z Wami tym, co ostatnimi czasy wypełnia moje życie” – napisała Małgorzata Maye w swoim

Marzec jest miesiącem poświęconym uświadamianiu społeczeństwa o sprawach związanych z epilepsją. Dnia 24 marca b.r. w hotelu “The Fairmont Royal York” w Toronto miał miejsce “lunch” i specjalny program, zorganizowany przez “Epilepsy Ontario”. Organizacja ta służy ludziom cierpiącym na epilepsję od 52 lat. Jako jedna z czterech mówców wystapiła Małgorzata Maye, znana Polonii mezzosopranistka o niezwykłym talencie, która obok pracy artystycznej, całkowicie oddana jest sprawom epilepsji. Na e5zaproszenie Małgorzaty Maye, w sesji udział wzięli przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto i kilku organizacji polonijnych oraz Konsul Generalny RP pan Marek Ciesielczuk. Sesję prowadził dyrektor programu badawczego dr McIntyre Burnham. Podkreślił pomoc Małgorzaty Maye w zbieraniu pieniędzy na badania epilepsji i całe jej zaangażowanie.

March 26 is Purple Day

Wear Purple March 26, a National Empowerment day
to support epilepsy and seizure awareness!

Epilepsja, inaczej padaczka, jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurologicznych. Ta nie do końca rozpoznana choroba, dotyka przeciętnie jednego na stu ludzi. W Toronto jest 40,000 ludzi cierpiących na epilepsję. Epilepsja najczęściej zaczyna się w wieku przed 15-tym, lub po 65-tym roku. Kiedyś uważano, iż było rzeczą wiadomą, kto narażony e2był na … Czytaj więcej