Komunikat-Rezolucja Walnego Zebrania

Szanowni Państwo,
Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowana dezaprobatę dla ograniczenia swobody wypowiedzi na terenie Kanady dla Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, O.Tadeusza Rydzyka.  Podjęte  na terenie prowincji Alberta akcje związane z petycją do władz kościelnych diecezji Edmonton, naruszają prawa i wolę szerokiej społeczności polonijnej popierającej działalność Radia Maryja i TV Trwam.  Zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na bezprecedensowy atak na nasze podstawowe prawa jako obywateli demokratycznego państwa – swobody poglądów, swobody wypowiedzi i swobody przekonań religijnych.
Będąc pełnoprawnymi obywatelami Kanady i dbając o jej dobro, nie przestajemy myśleć i dbać o interesy naszej Ojczyzny – Polski. Zarówno Radio Maryja jak i TV Trwam mają wielu stałych odbiorców na terenie Kanady, którzy cenią działalność ośrodka Ojców Redemptorystów, duszpasterską i patriotyczną.
Nasze milczenie i bierność stawia nas w coraz słabszej pozycji i potencjalnie stwarza sytuacje, że nasze dzieci, Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, będą wstydzili  się swoich polskich korzeni. Stan faktyczny, historycznie udokumentowany, jest zupełnie inny. Mamy pełne prawo być dumni ze swojego pochodzenia i z naszego wkładu w rozwój Kanady, a także troski o godne życie w systemie demokratycznym. Nasza tak liczna, ponad 10-milionowa emigracja rozsiana po całym świecie jest tego najlepszym przykładem.
Nagonka na Polskę, ataki różnych kół czy środowisk, wielotematyczne i pozornie ze sobą niezwiązane, mają na celu jedno- osłabić nas jako Państwo i jako Naród. Milczeć nie powinniśmy i nie możemy, jeśli chcemy być szanowani jako ważna, znacząca grupa etniczna w Kanadzie.
W imieniu Polonii zorganizowanej w Okręgu Toronto KPK apeluje do Państwa o działania, działania szybkie i zdecydowane w obronie naszych wspólnych interesów.

Z poważaniem,
Bartłomiej Habrowski
prezes KPK OT