Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto.

W dniu 21 stycznia 2023 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze organizacji Okręgu Toronto zrzeszonych w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Oceniono działalność Okręgu Toronto KPK w latach 2020-2022 oraz wybrano nowy Zarząd.

Skład Zarządu:
Jan Cytowski   –   Prezes
Hieronim Teresiński  –  Wiceprezes
Krystyna Sroczyńska   –   Sekretarz i Komisja Informacji
Teresa Szwedo   –   Skarbnik
Bartłomiej Habrowski   –   Prezes poprzedniej kadencji
Aniela Gańczak   –   Sprawy organizacyjne
Teresa Klimuszko   –  Komitet Opieki Społecznej
Dorota Dąbrowska   –   Współpraca ZHP / ZHR