Jubileusz 30-lecia Kapłaństwa O. Jana Wądołowskiego OMI

W niedzielę 28 czerwca 2009 w parafii Św. Stanisława Kostki odbył się jubileusz 30 lecia kapłaństwa proboszcza O. Jana Wądołowskiego OMI. Parafia św. Stanisława Kostki, powstała w 1911 roku jako pierwsza polska parafia w Toronto i okolicach, obchodzić będzie stulecie swego istnienia w roku 2011.

O. Jan Wądołowski przybył do Toronto w roku 2005 i od początku stał się duchowym przewodnikiem uroczystości organizowanych przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto. Dziś nikt nie wyobraża sobie kongresowej wigilii dla
samotnych, albo opłatka inżynierów, czy też wydarzeń w innych organizacjach kongresowych, bez udziału “swojego” księdza.

Na jubileusz stryja, przyjechały z Nowego Jorku dzieci jego brata Witolda, zamieszkałego w Białymstoku – bratanica Małgorzata Kłak z mężem Jarosławem i synkiem Dominikiem oraz bratanek Waldemar Wądołowski z żoną Anną. W uroczystościach wzięli także udział Ojcowie Oblaci, Bracia Zakonni, przedstawiciele Organizacji Parafialnych, Siostry Felicjanki, Rycerze Kolumba, prezes KPK Władysław Lizoń z
Małżonką, prezes KPK OT Jan Cytowski wraz z przedstawicielami Zarządu, prezes Koła 20 SPK Marceli Ostrowski, w imieniu Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Gm1 Maria Taborska, reprezentująca również KPK OT, prezes Halina Drożdżal w gronie członkiń Koła Pań “Nadzieja”, przedstawiciele wielu innych organizacji polonijnych i liczni parafianie.

O godzinie 11:00 O. Jan Wądołowski odprawił Mszę Świętą koncelebrowaną przez Prowincjała o. Janusza Błażejaka OMI, Ojców Oblatów i braci zakonnych. W asyście byli: O.
Wojciech Blach, O. Ryszard Kosian, O. Chris Pulchny, O. Paweł Ratajczak, O. Andrzej Sowa, O. Tomy Thomas Kalloor, Br. Grzegorz Loska, Br. Tadeusz Orzechowski. O. Jan rozpoczął słowami: “Jubileusz, to czas refleksji nad życiem swoim, dziękczynienia Bogu i dziękowania wszystkim parafianom za modlitwy”.

Kazanie wygłosił O. Sławek Trzasko OMI. Nawiązał do momentu odnotowanego przez św. Łukasza w ewangelii. Jezus wybrał 12-u spośród swoich uczniów i nazwał ich apostołami. Potem wyznaczył jeszcze 72-u. Tych swoich
uczniów kształtował i ukazywał im sens ich powołania. W wielkoczwartkowy wieczór, słowami: “To czyńcie na moją pamiatke”, obdarzyl ich łaską udziału w swoim kapłaństwie. Po zmartwychwstaniu obdarzył ich mocą odpuszczania grzechów. Dziś Jezus powołuje na nowo zastępy uczniów i chce, aby człowiek miał udział w wielkim Bożym dziele głoszenia prawdy i rozpalania miłości. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał: każde powołanie kapłańskie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Dalsze słowa homilii skierowane zostały do
czcigodnego Jubilata, który przez lata posługi na różnych kontynentach świata, zdobyte doświadczenie, przez pokorę, ducha modlitwy i wyrozumiałe serce dzielił się swoimi darami, które od Boga otrzymał. Chrześcijański przykład Rodziców Jubilata pozostawił niezatarty ślad na jego całym życiu. Wierszem z życzeniami zakończyły się te piękne słowa homilii.

O. Jan otrzymał wiązanki kwiatów od najmłodszych, których chrzcił, przygotowywał do I Komunii Św, udzielał Sakramentu bierzmowania, ślubu, aż po ostatnie
namaszczenie. Mszę Św. uświetnił Chór Św. Cecylii “Echo”, dyrygowany przez Helenę Derkowską. Organizatorami uroczystości jubileuszowych byli Mary Samulewski, Krystyna Bliszcz i Komitet Pomocniczy wraz z Kołem Pań “Nadzieja”.

Bankiet w pięknie przygotowanej sali parafialnej rozpoczął się modlitwą i toastem. Podano wyśmienity obiad, który wzbudził wspomnienia z domów rodzinnych. Ojciec Jan otrzymał życzenia i kwiaty od przedstawicieli kościoła i organizacji polonijnych. Nadeszły listy z pierwszej parafii, w której służyl w Katowicach, oraz z Welland i Ottawy. Bratanica Małgorzata złozyła życzenia w imieniu rodziny. Nie pamiętała święceń kapłanskich, gdyż była wówczas niewiele starsza od swojego synka, który przepada za swoim “wujkiem”. Prezes KPK Władysław Lizoń niedawno był na urodzinach Jubilata 16 maja.  Wyliczył, że 30 lat posługi kapłańskiej równa się połowie życia Ojca Jana w tym roku, a jego swięcenia kapłańskie zbiegły się dokładnie z datą pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Życzył, aby jego praca owocowała. Prezes KPK OT Jan Cytowski mówił o szczególnych więzach, jakie łączą parafię Św. Stanisława Kostki z kongresem. Widział w Sokołowie pomnik ku czci ks. Stanisława Brzóski. To daje pogląd na to, jakie znaczenie ma ksiądz. Posluga zaczęta za wstawiennictwem Boga, to praca nieustająca przez całą dobę, równa 60 latom. Prezes Kola 20 SPK Marceli Ostrowski przekazał Jubilatowi żołnierskie życzenia błogosławieństwa Bożego i aby w Prawdzie prowadził nas przez całe życie do Domu Ojca. Prezes Koła Pań “Nadzieja” Halina Drożdżal przypomniała udział Ojca Jana i jego modlitwę na bankiecie dla szpitala “Sick Children”. Przeczytała wiersz poetki Koła, napisany dla Jubilata. Janina Czuło, reprezentująca Organizacje Parafialne, nigdy nie widziała Ojca Jana zdenerwowanego. Niesie on spokój i ciszę, wspiera ubogich. Życzyła, abyśmy stawali się z nim coraz bardziej chrześcijańscy. Złożono życzenia w imieniu angielsko języcznych parafian.

Artyści przygotowali bogaty repertuar piosenek przeplatanych dowcipami w stylu kabaretowym o Jasiu, które rozbawiły Jubilata, wszak był on kiedyś Jasiem. Wystapili Teresa Klimuszko, O. Andrzej Sowa i Wacław Bielawa przy akompaniamencie Jana Kornela. Pięknie brzmiała pieśń “Ave Maria no Morro”. Wiązankę piosenek żołnierskich zaśpiewał O. Ryszard Kosian i to jak!

Wyświetlone zostały przeźrocza z życia Jubilata, pokazujące dziecinstwo, rodziców, szkołę, młodość, służbę wojskową. 1969 pierwsze śluby zakonne i studia filozofii w Obrze. 1971 praca w drukarni w Gdańsku. 1973 zasadnicza 2-letnia służba wojskowa. 1975 powrot do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. 1977 śluby wieczyste. 1979 – obrona pracy magisterskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 16 czerwca 1979 święcenia kapłańskie. 1979-1980 Katowice, 1980-1990 misja na Madagaskarze, malaria. 1990 przyjazd do Kanady, Toronto, parafia Św. Kazimierza. 1993-1996 Winnipeg, 1996-1999 Welland. 1999-2005 Ottawa. 2005 Toronto parafia Św. Stanisława Kostki.

Rodzina ma wielkie znaczenie w życiu ojca Jana. Lubi on podróżować i wędrować z aparatem fotograficznym. Chodzi codzień niezależnie od pogody. Lubi przyrodę. Kocha także komputery. Otrzymał w prezencie Adobe Photoshop CS4 software.

Ojciec Jan podziękował wszystkim za przyjście, czas i przygotowanie jubileuszu. Życzył zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Do następnego jubileuszu 40 lecia Ojcze!

 

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)

Fotografie: Leo Samulewski.

2322-t

2331-t

2332-t

2360-t

2351-t

2343-t

2340-t