Jerzy Czartoryski (1939-2019)

Jerzy Czartoryski (1939-2019)

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Pana Jerzego Czartoryskiego, niestrudzonego działacza polonijnego, żarliwego patriotę i naszego wypróbowanego Przyjaciela, z którym wspólnie działaliśmy dla dobra naszej Ojczyzny i calej Polonii. W imieniu własnym i całego Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto składamy w tych ciężkich chwilach całej Rodzinie Pana Jerzego wyrazy współczucia i zapewniamy, że pamięć o Nim pozostanie z nami na zawsze. 

Bartłomiej Habrowski
Prezes KPK OT

*********************************************

Szczere wyrazy ubolewania oraz kondolencje dla Rodziny Zmarłego Jerzego Czartoryskiego, składają członkowie Oddziału Ottawskiego SIP
Pokój jego duszy!
W imieniu Oddziału Ottawskiego SIP
Bogdan Gajewski – przewodniczący Oddziału.

*********************************************

Krótkie wspomnienie, życiorys i zarys działalności Jerzego Czartoryskiego: 

Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. zamieszkiwał na stałe w Kanadzie (Edmonton, AB, Ottawa, ON, Aylmer, QC).

Wykształcenie:
1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań).1963 Magisterium UAM Poznań.

Praca zawodowa:
Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.

Praca społeczna:
Wielokrotny Wice-Prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK). Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP).

Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes – Polska Jedność Narodowa Inc. (PJN) od 2008.
Wice-prezes, The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012.

Członek Koordynacyjnej Rady Programowo-Technicznej – TvInterPolonia.com.

Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób CZARTORYSKI’S GENEALOGY PAGE.
                                                         *  * *
Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu.
Bogdan Gajewski.
 

*********************************************

Szanowni Państwo
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 17 listopada 2019 zmarł Pan Jerzy Czartoryski, Prezes Polskiej Jedności Narodowej.
 
Rodzinie oraz Bliskikim wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Pana Jerzego Czartoryskiego składa w imieniu Zarządu KPK Okręg Ottawa
 
Dr. Elżbieta Komsta
Prezes KPK Okręg Ottawa

********************************************************

Alex and Dominic, please accept our condolences to you and your family on the passing of your father Jerzy Czartoryski
It was for me an honour to have known such a great person.
The Canadian Polish Congress and our Polish Community in Canada will truly miss him.

May God embrace you and your family in comfort during this difficult time.
Regards,
John J. Tomczak
President
Canadian Polish Congress

**************************************************************

Rodzinie oraz Bliskim nasze najszczersze kondolencje z powodu śmierci Pana Jerzego Czartoryskiego składa w imieniu Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo#8,  Ottawa
Ewa L. Zadarnowska
prezes FPK

*****************************************************************

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie oraz Charytatywna Fundacja SPK w Kanadzie dołączają do społeczności polskiej w Ottawie w żałobie po śmierci Jerzego Czartoryskiego. Nasze najszczersze kondolencje dla rodziny.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie A światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

https://www.dignitymemorial.com/obituaries/aylmer-qc/jerzy-czartoryski-8932496