66. Rocznica Bitwy o Monte Cassino

18 maja 1944 na wzgórzu Monte Cassino, polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii Brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru benedyktyńskiego, uznawanego przez ówczesnych strategów wojskowych za obiekt nie do zdobycia. Odwaga polskiego żołnierza i strategia dowódców wzbudza narodową dumę i jest źródłem refleksji i wzruszeń.

Uroczystości z okazji 66 rocznicy Bitwy o Monte Cassino zorganizowane były 23 maja 2010 przez należącą do Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto, Organizację Weteranów II Korpusu 8 Armii.

Msza św. za poległych w bitwie odprawiona została w kościele Św. Kazimierza o godz. 11. Poczty sztandarowe organizacji weterańskich wprowadził do kościoła prezes II Korpusu Stefan Podsiadło.

Mszę Św. odprawił i wygłosił homilię o. Marian Gil OMI. Obok wątku religijnego o. Marian przypomniał wstrząsające słowa apelu poległych: “Stań do apelu” i nazwiska, jakby przywołane, aby tamci na nowo przyszli i wsparli nas w obecnej walce. Dziś pada wiele słów, ale najmocniej przemawiają groby. Wolność jest nie tylko zrealizowaniem własnych pragnień, lecz zrealizowaniem pragnień narodu.

Na zakończenie Mszy św., przy pochylonych sztandarach, odegrany został na trąbce “Last Post”, utwór przywołujący pamięć o tych, którzy walczyli za wolność.

Uroczysty bankiet miał miejsce w sali katedry Św. Jana przy Cowan Ave, siedzibie II

Czytaj więcej

219. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane z 219-rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyły się  w niedzielę dnia 2 maja 2010. Zorganizowane były, jak co roku, przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

O godzinie 11:00 odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki przy ulicy Denison. Komendę do wniesienia sztandarów dał Krzysztof Lubicz-Szydłowski, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Organizacji Weterańskich. Sztandary wprowadził przewodniczący Komitetu Adam Kreutzer.

Prezes KPK OT  Jan Cytowski przywitał zgromadzonych i przedstawił intencję Mszy św. Powiedział – modlimy się za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę, za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem oraz za rządzących, by pamiętali, że oprócz sprawiedliwości jest również miłosierdzie.

Proboszcz parafii, O. Jan Wądołowski OMI przypomniał, że w tym kościele zawsze pielęgnowano troskę o wolną ojczyznę i kosciół był wyrazicielem patriotyzmu.

Mszę św. odprawił i homilię wygłosił misjonarz z Polski o. Marek Skiba OMI. Na tle historycznego opisu dziejów Polski, związanych z uchwaleniem konstytucji 3 Maja, poprzez poetyckie utwory o biało-czerwonej fladze, porównania i własne skojarzenia o białym orle na czerwonym tle, ojciec misjonarz skierował uwagę na temat prawdy i kłamstwa. Znacznie gorsze od kłamstwa ze strachu lub tchórzostwa, jest zakłamanie historii. Polska nigdy nie zginęła, bowiem umiłowała prawdę. Mówił – patrząc na

Czytaj więcej

70. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Miał to być hołd złożony 22 tysiącom pomordowanych w lesie katyńskim wiosną 70 lat temu w skrytobójczej zbrodni dokonanej przez sowieckie NKWD na polskich więźniach wojennych, oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, polskiej elicie intelektualnej, zmobilizowanej w armii na czas wojny. Zostali zabici strzałem w tył głowy i zakopani w masowych dołach w miejscach zagłady na terenie Związku Sowieckiego. Las katyński pod Smoleńskiem został najwcześniej odkryty, a wiele jest miejsc dotąd nie odkrytych. Katyń stał się symbolem miejsca kaźni, odnoszącym się do wszystkich ofiar we wszystkich miejscach tej ludobójczej masakry.

Niedziela 11 kwietnia 2010 stała się dniem hołdu także dla tych, którzy pragnęli sami ofiarom mordu hołd złożyć. Zginęli poprzedniego dnia w tragicznej katastrofie samolotu Tupolew 154M, wiozącego ich do Katynia w 70 rocznicę tej nieludzkiej zbrodni. Na pokładzie był Prezydent Rzeczypospolitej, Lech Kaczyński, wraz Małżonką Marią i około 95 najważniejszych osób w państwie. Do katastrofy doszło na lotnisku wojskowym w Smoleńsku o godzinie o 8.56 czasu polskiego.

30s

W Toronto od wielu lat, szczególnie w kwietniu, przypominamy o Zbrodni Katyńskiej. Pod auspicjami Okręgu Toronto KPK corocznie organizowane są uroczystości upamiętniające tę tak ważną dla Polaków rocznicę. Tegoroczne uroczystości rozpoczęto Mszą Św. odprawioną o godzinie 11:30 w Domu

Czytaj więcej

Apel Zarządu Okręgu Toronto KPK

Zwracamy się do wszystkich organizacji polonijnych i do Polonii z aplelem:

POMÓŻMY MIESZKAŃCOM HAITI

 

Trzęsienie ziemi w Haiti zdewastowało ten najbiedniejszy na półkuli zachodniej kraj. Mieszkańcy Haiti nie mieli wiele. Mieli mizerny dach nad głową, mieli skromny dzienny posiłek. Teraz nie mają nawet tego. Stracili ponad 230 tysięcy swych obywateli, zdewastowana jest infrastruktura, panują głód i choroby. Haitańczcy nadal umierają, umierają od ran, infekcji, z wycieńczenia. Matki chcąc ratować swoje dzieci przed śmiercią gotowe są oddajć je tym, którzy są w stanie je utrzymać.

Pomoc dla Haiti napływa z wszystkich zakątków świata. Także z Kanady, także od Polonii i oraganizacji polonijnych. Do zarządu okręgu wpłynęły już czeki przeznaczone na pomoc Haitańczykom. Apelujemy o podtrzymanie tej akcji, Prześlijcie czeki na adres Okręgu Toronto KPK, 206 Beverley St, Toronto, Ontario M5T 1Z3.

Nadesłane kwoty przekazujemy za pośrednictwem organizacji ShareLife, która jedynie minimalne kwoty zatrzymuje na własną działalność statutową.

Czekamy na Państwa pomoc.

Lista organizacji-darczyńców i kwot już przekazanych:

1. Koło Pań “Nadzieja” – $ 500.00
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20 – $ 500.00
3. Związek Narodowy Polski Gmina 1 – $ 500.00
3. Związek Narodowy Polski Gmina 1 – $ 500.00
4. KPK Okręg Toronto – $ 500.00
Razem: $
Czytaj więcej