99 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Uroczystości w Toronto

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 5 listopada 2017.

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych. Mszę św. odprawił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki o. Janusz Jajeśniak OMI.

Padający od rana deszcz zdawał się być przeszkodą w zaplanowanym marszu. Deszcz ustal wkrótce po zakończeniu mszy św. i kolumna marszowa, eskortowana przez policję kanadyjską przy dżwiękach harcerskich werbli wyruszyła ulicą Queen w kierunku torontońskiego ratusza –  „City Hall”. Pochód otwierały sztandary Placowki 114 SWAP, 2 Korpusu 8 Armii i Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl 114 SWAP. W pochodzie szli reprezentanci rządu kanadyjskiego i polskiego, kongresu, weterani, przedstawiciele organizacji, w tym licznie reprezentowane Koło Pań „Nadzieja” i harcerze oraz społeczność polonijna.

Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski przez Teresę Klimuszko i wciągnięciu na maszt polskiej flagi przez harcerzy, powrócił deszcz i dalszy ciąg uroczystości odbył się pod zadaszenim  ratusza.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk, przedstawił gości honorowych i przywitał wszystkich uczestników. Gośćmi byli: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, poseł parlamentu federalnego James Maloney, reprezentujący federalny rząd Kanady, Bhutila Karpoch – reprezentująca posłankę Cheri DiNovo, Aris Babikian – przedstawiciel społeczności armeńskiej w Toronto, przedstawiciele KPK Okręgu Mississauga z prezesem Lesem Błaszczakiem oraz przebywający na szkoleniu w kanadyjskiej wyższej szkole wojskowej płk Piotr Adamski.

Po przedstawieniu gości prezes, Juliusz Kirejczyk, wygłosił okolicznościowe przemówienie z uwzględnieniem najważniejszych faktów, wydarzeń i postaci ostatnich 99 lat historii Polski, którym zawdzięczmy naszą dzisiejszą Polskę i jej wizerunek w oczach świata. Podkreślił zaangażowanie naszych przodków w podtrzymywanie ducha narodu i zachowanie polskości w czasach rozbiorowych, zasługi Polonii w odzyskaniu niepodległosci Polski w roku 1918, czego przykładem był obóz szkoleniowy w Niagara-on-the-Lake, do ktorego zgłaszali się młodzi rekruci, aby stanąć do walki o niepodleglosc Polski w szeregach armii gen. Hallera. Ci młodzi chłopcy, urodzeni na ziemi amerykańskiej w czasach, gdy Polska nie istniała, nauczyli się patriotyzmu w swoich domach rodzinnych. Szczególną pomoc materialną i duchową niosła Polsce Polonia w czasach rządów komunistów,  zwłaszcza  w stanie wojennym. Na zakończenie prezes J. Kirejczyk podkreślił znaczenie spraw dotyczących wspólczsnej Polski. Polska nadal potrzebuje naszej pomocy i mamy obowiązek wspierać wszystkie te działania, które służą Polsce i Polakom.

Kończący swoją misję w Toronto konsul generalny RP Grzegorz Morawski podziękował Okręgowi Toronto KPK za organizowanie tej uroczystości od wielu lat. Zbliża się wielka 100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Życzył, aby przybyły na nią tysiące ludzi. Zaprosił na najbliższą sobotę 11 listopada do Niagara-on-the-Lake na koncert polskiej muzyki patriotycznej i klasycznej i otwarcie wystawy, poświęconej 100-leciu Obozu Kościuszki.

Poseł James Maloney jest związany ze sprawami polskimi nie tylko na niwie politycznej. Od wielu lat spotyka się w życiu osobistym ze społecznością polską w miejscu swojego zamieszkania i stanowi to część jego życia. Odczytał list z życzeniami od premiera Kanady, Justina Trudeau.

Prezes Władysław Lizoń powtórzył za św, Janem Pawłem II, że XX wiek byl wiekiem łez. Rok 1920 – Inwazja Sowietów na Polskę i zatrzymanie ich u wrót Warszawy „Cud nad Wisłą”. Dziś nie chcemy ingerencji sowieckiej w rządzeniu naszym krajem. Polska jest wielkim sojusznikiem z NATO i sama się ma rządzić, a nie przez Sowietów.

Bhutila Karpoch, przekazała życzenia od Cheri DiNovo. Urodzona w rodzinie pochodzącej z Tybetu, wie co znaczy walka o wolność. Ma sąsiadów polskiego pochodzienia, Są dla niej wzorem wolności, podobnie jak Polska jest wzorem wolności dla Tybetu. Słuchanie opowieści o polskiej niepodległości daje jej nadzieję, że Tybet też będzie niepodległy.

Prezes J. Kirejczyk podziękował wszystkim za udział, i zaprosił na drobny poczestunek kawą, pizzą i polskimi pączkami. Po uroczystości, w domu SPK przy 206 Beverley St. można było towarzysko spędzić czas i obejrzeć film Jerzego Hoffmana p.t. “1920 Bitwa Warszawska”.

Krystyna Sroczyńska

Komisja informacji KPK OT