83 rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 13 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto

16 kwietnia (niedziela) godz. 11:00 msza Św. kościół Św. Kazimierza, godz.13:00 Pomnik Katyński- uroczystości upamiętniające: 

  Polski cmentarz wojenny w Katyniu/Autor Fratria 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ma dla nas Polaków, szczególne znaczenie.  Odbywające się w Polsce i poza granicami uroczystości są wyrazem pamięci i hołdu, który składamy blisko 22 tysiącom Polaków wziętych do niewoli sowieckiej i bestialsko  

zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie, Chersoniu i Mińsku. 5 marca 1940 roku na najwyższym szczeblu sowieckich władz zapadła decyzja o wymordowaniu  polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze wschodnich województw Rzeczypospolitej. 

13 kwietnia 1943 r. o godz.15.15 czasu środkowoeuropejskiego berlińska rozgłośnia radiowa  przekazała sensacyjną wiadomość o odnalezieniu tajnych masowych grobów polskich oficerów  w okolicach Smoleńska. Symbolicznie, również 13 kwietnia 1990 roku Agencja informacyjna  TASS wydala oświadczenie władz ZSRR, w którym potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni  zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku przez NKWD.  

Dzień 13 kwietnia jest obchodzony i upamiętniany jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni  Katyńskiej. 

Rok 2010, 10 kwietnia. Jakże symboliczny i jednoznaczny jest związek tej daty ze Zbrodnią Katyńską. Najlepiej oddaje to inskrypcja umieszczona na tablicy obelisku Smoleńskiego, który powstał z inicjatywy Okręgu Toronto KPK, w otoczeniu pomnika Katyńskiego : 

Without the Katyn Massacre   
-there would have been no Smolensk tragedy 

   Zdjęcie/autor Fratria  

Udająca się na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Mordu ponad 20 tysięcy Polaków,  patriotycznej elity II Rzeczypospolitej Delegacja, ginie w katastrofie pod Smoleńskiem, w  okolicznościach do dzisiaj bliżej nie wyjaśnionych. 96 osobowej delegacji, na czele z  prezydentami Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim, nie było dane uczestnictwo w  tych uroczystościach. Niestety, ich ciała wróciły do kraju w zaplombowanych trumnach. 

Niewiele zrobiono, aby wyjaśnić przyczyny tak strasznej katastrofy, ale zrobiono wiele, aby  niewiele zrobić. Jakże wiele jest spraw do wyjaśnienia, jak wiele znaków zapytania. 

Po 13 latach, dalej nie znamy sprawców tej wyjątkowej w dziejach Polski tragedii, choć wiemy, że nie była to zwykła katastrofa. Opinie świata naukowców i inżynierów jednoznacznie  stwierdzają destrukcję samolotu „w powietrzu”, w końcowej fazie lotu. 

Dzisiaj, po 24 lutego 2022 roku, czyli po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, trudno oprzeć  się skojarzeniu „okrutna ziemia sowiecka”, tak w odniesieniu do Katynia jak i do Smoleńska.  Domagając się ukarania za to co uczynił agresor w Buczy, trzeba upomnieć się o ukaranie  również zbrodni pod Smoleńskiem. 

Dzisiaj, Zachód już inaczej ocenia tragedię 10 kwietnia 2010 r. Nikt nie ma wątpliwości, do  czego zdolne jest “państwo Stalina” 21 wieku. Po doświadczeniach Czeczenii, Gruzji, Syrii,  Zachód widzi jak czarne mogą być karty najnowszej historii Rosji. Dzisiaj możemy oglądać w  Mariupolu, Buczy, Chersoniu, Kijowie barbarzyństwo armii Federacji Rosyjskiej. 

W Toronto, spotykamy się przed Pomnikiem Katyńskim, aby w skupieniu oddać cześć tym,  których skazano na śmierć tylko dlatego, że byli Polakami. Stanowili i reprezentowali osnowę  Polskiego Narodu, byli polskimi oficerami, lekarzami, inżynierami, duchownymi. Byli  żołnierzami, którzy wypełniali swój patriotyczny obowiązek obrony Ojczyzny i stanęli na jej  wezwanie mobilizacyjne, aby jej bronić. Mord na nich, jeńcach wojennych to ludobójstwo,  zaplanowane w szczegółach, wykonane i skrywane z szatańską dokładnością. 

W powojennej Polsce Ludowej prawda o Katyniu znana była tylko w prywatnych rozmowach, nawet hasło Katyń zostało wyeliminowane z encyklopedii PWN. Czasem można było usłyszeć,  że Mord Katyński to dzieło Niemców. Niewątpliwie jest w tym stwierdzeniu część prawdy. W  świetle nowych badan historyków, na podstawie zeznań świadków ustalono, że „Niemcy  wiedzieli o zbrodni katyńskiej od samego początku, lecz nie zamierzali przyznawać się do  swojego (biernego) w niej udziału”. Wiele faktów historycznych wskazuje na wspólnotę celów  ZSRR i Trzeciej Rzeszy w realizacji zbrodni ludobójstwa. W ZSRR rozkazy Jeżowa 00485 i  00486 z 1937 roku oraz niemiecka akcja specjalna AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion)  Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna miały ten sam cel, zniszczenie Narodu Polskiego. 

Pamięć i hołd winni jesteśmy także wielu ofiarom, które cierpiały i zginęły za upominanie się w  Polsce komunistycznej o prawdę o Katyniu. Było wiele, bezimiennych ofiar Katynia w Polsce  zarządzanej przez komunistów. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, w Polsce Ludowej za  przemycane z Zachodu publikacje o Katyniu groziły szykany i surowe kary. Trzeba o tym  pamiętać. 

Czcząc pamięć, tych którzy zginęli na okrutnej ziemi sowieckiej, zróbmy  wszystko, aby świat o tym pamiętał. Jest to nasz moralny, polonijny obowiązek, obowiązek Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Polonii. 

Zapytajmy siebie, co robimy codziennie, aby prawda o Katyniu i Smoleńsku  znana była w Kanadzie? 

Opr. Jan Cytowski 

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto