79. Rocznica Mordu Katyńskiego i 9. Rocznica Tragedii Smoleńskiej

Wiosną 1940 r. na rozkaz Sowieckiego Biura Politycznego i Jozefa Stalina, sowiecka tajna policja NKWD dokonała skrytobójczego mordu na polskiej elicie. Strzałem w tył głowy zabito około 22 tys. polskich więźniów wojennych, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i intelektualiśtów zmobilizowanych na czas wojny. Zostali zakopani w masowych dołach w różnych miejscach na terenie Związku Sowieckiego, z których nie wszystkie zostaly jeszcze odkryte. Najwcześniej został odkryty las katyński pod Smoleńskiem. Katyń stał się symbolem ludobójstwa, odnoszącym się do wszystkich ofiar we wszystkich miejscach tej masakry.

10 kwiatnia 2010, w katastrofie samolotu polskich linii lotniczych pod Smoleńskiem, zginęła cała 96 osobowa delegacja z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką Marią oraz polską elitą państwową, udającą się do Katynia, aby oddać hołd pomordowanym w 70 rocznicę masakry.

Uroczystości upamiętniające 79 rocznicę Mordu Katyńskiego i 9 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, zorganizowane przez Okręg Toronto KPK, odbyły się 14 kwietnia 2019.

O godz.11:00 w kościele św. Kazimierza odprawiona została uroczysta msza św. Mszy św. przewodniczył o. Wojciech Kurzydło OMI, proboszcz parafii, w asyście o. Pawła Nyrka OMI. W liturgii udział wzięły poczty sztandarowe organizacji kongresowych i harcerze. Była to Niedziela Palmowa. Obok gości, pierwsze rzędy w ławkach wypełniły dzieci i młodzież zespołu „Biały Orzeł” z barwnymi palmami.

Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Roncesvalles, prowadzony przez komendanta Pl.114 SWAP Krzysztofa Tomczaka, w kierunku pomnika Katyńskiego, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Program był utrudniony z powodu deszczu i chłodu. Rozpoczęto hymnami narodowymi w wykonaniu Teresy Klimuszko, na skrzypcach grała Jolanta Bieniek.

Uroczystość prowadził prezes KPK OT Bartłomiej Habrowski, który po przywitaniu zgromadzonych, wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające i przedstawił gości.

Gośćmi oficjalnymi byli, konsul RP Andrzej Szydło, posłowe federalni: Arif Virani, James Maloney, Peter Fonseca i z prowincji Ontario Kinga Surma, reprezentanci partii konserwatywnej Ted Opitz i Władysław Lizoń, przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska, wiceprezes KPK Juliusz Kirejczyk, prezes KPK Okręgu Mississauga Les Błaszczak, reprezentacja ZHPpgk: hm. Stanisław Reitmeier, hm. Halina Sandig, hm. Krystyna Reitmeier, prezes Związku Polaków Teresa Szramek, prezes Koła 20 SPK Sylvia Maniak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Kazimierz Babiarz, prezes Związku Sybiraków Stanisław Lasek, prezes Koła Pań “Nadzieja” Aniela Gańczak, prezes Royal Canadian Legion Br. 621 im. Gen. Andersa Robert Zawierucha, Federacja Polek, Dom Kopernika, Fundacja A. Mickiewicza, “Polish Studio” i media polonijne.

Po przedstawieniu oficjalnych gości, złożone zostały wieńce i kwiaty, najpierw pod Tablicą Smoleńską, a następnie pod pomnikiem Katyńskim. Wieńce składali: Konsul RP, Rodzina Katyńska, posłowie federalni i ontaryjscy, Związek Polaków, Towarzystwo Warszawskie, ZNPwK, SPK Koło 20, KPK Mississauga, KPK ZG, Royal Canadian Legion Br. 621, ZHPpgk, Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości, Dom Kopernika, ZNPwK Gm1, SIPwK, KPK OT, Koło Pań Nadzieja, Związek Sybiraków, Klub Polek i Klub Seniora ZNPwK, osoby prywatne.

Apel poległych z nazwiskami oficerów, zgłoszonymi przez bliskie osoby z Toronto i okolic, czytali harcerze Ola i Patryk Trela ze szczepu Podhale i Rzeka. Po apelu poległych, pan Zbigniew Antoniak, członek orkiestry „Polonia Brass Band”, odegrał na trąbce „Last Post”.

Nastąpiły przemówienia. Pierwszy przemawiał konsul A. Szydło. Posłowie Virani, Maloney, Fonseca oraz były poseł Yvan Baker wystąpili wspólnie i odczytali list od premiera Kanady Justina Trudeau. Ted Opitz i Władysław Lizoń odczytali list od lidera opozycji Andrew Scheer, który kilka dni wcześniej złożył hołd ofiarom Katynia przy pomniku w Toronto. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił też wiceprezes KPK Juliusz Kirejczyk.

Prezes B. Habrowski podziękował wszystkim za udział w uroczystości i zaapelował o większą aktywność w działaniach dotyczących obrony dobrego imienia Polski i Polakóow i stwierdził,  że jest to najlepszą formą właściwego uczczenia pamięci pomordowanych w Katyniu.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.

Fot: Aniela Ganczak