List Prezydenta RP, Pana A. Dudy

Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodny Ojcze Dyrektorze,
Szanowni Pracownicy i Przyjaciele Radia Maryja,
Szanowna Rodzino Radia Maryja!

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę doniosłego wydarzenia. Sto lat temu wielkim sukcesem naszych przodków stała się wiktoria warszawska, zwana też „cudem nad Wisłą”. Cudem – dlatego, że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe, ratujące Rzeczpospolitą w chwili śmiertelnego zagrożenia. Mówimy również o cudzie, bo nie sposób nie dostrzec w tym triumfie także szczególnego błogosławieństwa Opatrzności dla wysiłków i poświęcenia Polaków, wspólnoty ludzi złączonych jedną wiarą, ideą patriotyczną i narodową, walczących w imię dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W tym sensie można także mówić o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja.

Przede wszystkim przyciąga uwagę Państwa przesłanie, które w świecie naznaczonym konfliktami i radykalnymi przemianami cywilizacyjnymi od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne: „tak – tak, nie – nie”. Przesłanie wskazujące na wartości, które są fundamentem zachodniej cywilizacji i od ponad tysiąca lat stanowią rdzeń polskiej tożsamości. Jest to tym istotniejsze, że wśród zgiełku współczesnego świata nie … Czytaj więcej

Obchody 102 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Toronto.

W niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto odprawiona została Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z administracyjnymi zarządzeniami limitującymi wielkość zgromadzeń spowodowanymi pandemią COVID-19, w liturgii osobiście uczestniczyła ograniczona liczba osób. Można było duchowo połączyć się przez telewizję parafialną lub stronę internetową https://ststanislauskostkato.archtoronto.org .

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto reprezentowali prezes Bartłomiej Habrowski i wiceprezes Jan Cytowski oraz Aniela Gończak i Teresa Klimuszko, członkinie Zarządu, Zarząd Główny KPK wiceprezes Juliusz Kirejczyk, Konsulat RP w Toronto wicekonsul Przemysław Jurgielewicz. Wśród przedstawicieli organizacji polonijnych obecni byli: prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Józef Aleksandrowicz i sekretarz generalny ZNPwK Irena Urbaniak. Uroczystą Mszę św. sprawował O. Jan Szkodziński, a homilię wygłosił O. Janusz Jajeśniak, proboszcz Parafii św. St. Kostki.

W homilii O. Jajeśniak nawiązał do 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając zasługi wielu pokoleń w walce o wolną, niepodległą Polskę. Mocnym akcentem zabrzmiało przypomnienie, że odzyskana Niepodległość nie jest dana „raz na zawsze”. Musimy o tym pamiętać, tak w naszej Ojczyźnie jak i tutaj na emigracji. Jest to przypomnienie o roli Polonii w dziele podtrzymywania polskiej tożsamości i nakaz … Czytaj więcej

Komunikat-Rezolucja Walnego Zebrania

Szanowni Państwo,
Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowana dezaprobatę dla ograniczenia swobody wypowiedzi na terenie Kanady dla Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, O.Tadeusza Rydzyka.  Podjęte  na terenie prowincji Alberta akcje związane z petycją do władz kościelnych diecezji Edmonton, naruszają prawa i wolę szerokiej społeczności polonijnej popierającej działalność Radia Maryja i TV Trwam.  Zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na bezprecedensowy atak na nasze podstawowe prawa jako obywateli demokratycznego państwa – swobody poglądów, swobody wypowiedzi i swobody przekonań religijnych.
Będąc pełnoprawnymi obywatelami Kanady i dbając o jej dobro, nie przestajemy myśleć i dbać o interesy naszej Ojczyzny – Polski. Zarówno Radio Maryja jak i TV Trwam mają wielu stałych odbiorców na terenie Kanady, którzy cenią działalność ośrodka Ojców Redemptorystów, duszpasterską i patriotyczną.
Nasze milczenie i bierność stawia nas w coraz słabszej pozycji i potencjalnie stwarza sytuacje, że nasze dzieci, Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, będą wstydzili  się swoich polskich korzeni. Stan faktyczny, historycznie udokumentowany, jest zupełnie inny. Mamy pełne prawo być dumni ze swojego pochodzenia i z naszego wkładu w rozwój Kanady, a także troski o godne życie w systemie demokratycznym. Nasza … Czytaj więcej

Msza Św. z okazji 102. Rocznicy odzyskania Niepodległości

Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto
zawiadamia, że Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, będzie sprawowana w niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto.
Można się łączyć przez telewizję parafialną lub przybyć do kościoła.
Połączenie jest możliwe przez stronę internetową:
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org

Zgodnie z rządowymi przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19, maksymalna liczba osób w kościele wynosi 110… Czytaj więcej