Epilepsja – Czy to jest to, o czym myślimy?

“Dzielę się z Wami tym, co ostatnimi czasy wypełnia moje życie” – napisała Małgorzata Maye w swoim

Marzec jest miesiącem poświęconym uświadamianiu społeczeństwa o sprawach związanych z epilepsją. Dnia 24 marca b.r. w hotelu “The Fairmont Royal York” w Toronto miał miejsce “lunch” i specjalny program, zorganizowany przez “Epilepsy Ontario”. Organizacja ta służy ludziom cierpiącym na epilepsję od 52 lat. Jako jedna z czterech mówców wystapiła Małgorzata Maye, znana Polonii mezzosopranistka o niezwykłym talencie, która obok pracy artystycznej, całkowicie oddana jest sprawom epilepsji. Na e5zaproszenie Małgorzaty Maye, w sesji udział wzięli przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto i kilku organizacji polonijnych oraz Konsul Generalny RP pan Marek Ciesielczuk. Sesję prowadził dyrektor programu badawczego dr McIntyre Burnham. Podkreślił pomoc Małgorzaty Maye w zbieraniu pieniędzy na badania epilepsji i całe jej zaangażowanie.

March 26 is Purple Day

Wear Purple March 26, a National Empowerment day
to support epilepsy and seizure awareness!

Epilepsja, inaczej padaczka, jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurologicznych. Ta nie do końca rozpoznana choroba, dotyka przeciętnie jednego na stu ludzi. W Toronto jest 40,000 ludzi cierpiących na epilepsję. Epilepsja najczęściej zaczyna się w wieku przed 15-tym, lub po 65-tym roku. Kiedyś uważano, iż było rzeczą wiadomą, kto narażony e2był na … Czytaj więcej

Koło Pań “Nadzieja” czyli zielony kolor nadziei

Nie ma takiego wydarzenia, organizowanego przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, gdzie nie pojawiałby się kolor zielony. W polonijnych przemarszach zawsze jest grupa pań, która przyciąga wzrok obserwatorów, zgromadzonycn przy krawężnikach ulic. Zainteresowanie wzbudza zielony kolor ich chust. Kim są te panie i dlaczego noszą kolor zielony.nadzieja-pochod-600

Zielony kolor nadziei to symbol istnienia “Koła Pań “Nadzieja”, działającego przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 20. Koło powstało w styczniu 2005, ale oficjalną datą włączenia do SPK jest 13 marzec 2005. Cztery lata, wydaje sie krótko, a działalność Koła znana jest już całej Polonii.

Początkowa liczba członkiń 44 szybko osiągnęłla swój dzisiejszy szczyt 98. W Kole zgromadziły się panie o wielu talentach, a największą ich pasją jest śpiew i poezja. Prezesem  Koła Pań “Nadzieja” jest pani Halina Drożdżal, która traktuje swoje członkinie, jak własną rodzinę. Wytworzyła się tu niepowtarzalna atmosfera wzajemnego szacunku, w której nie czuje się granicy między życiem rodzinnym i działaniem w organizacji. Panie jednoczą się w radościach, weselach, smutkach i tragediach każdej z nich.

Siłą motywującą Koło jest nadzieja. To piękne słowo przyjęły panie, jako swoją nazwę. Przedmiotem ich działania jest niesienie pomocy tym, których często nadzieja opuściła.

Zapał i entuzjazm dodaje im sił do podejmowania trudnych przedsięwzięć, celem zdobywania … Czytaj więcej

Forum Poloni w Znpwk Gmina 1 Dotyczące Spraw Kongresowych

W piątek 13 marca, w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Gmina 1, przy 71 Judson St. w Toronto, odbyło się Forum Polonii, poświęcone zagadnieniom, którymi zajmuje się Kongres Polonii Kanadyjskiej. Forum zorganizowane zostało przez ZNPwK Gm.1, który jest jedną z 26 organizacji należących do KPK OT, z prezesem Henrykiem Kacprzakiem.

Związek Narodowy Polski w Kanadzie powstał w roku 1930 w wyniku reakcji patriotycznej Polonii kanadyjskiej na szerzenie się wpływów polskiej sekcji partii komunistycznej. Organizacja przyjęła idee marszałka Józefa Piłsudskiego, jako program swojego istnienia. W czasie II Wojny Światowej Związek Narodowy Polski brał udział w zmaganiach narodu polskiego o wolność kraju wspólnie z Kongresen Polonii Kanadyjskiej, którego był współzałożycielem. Hasło przewodnie Związku, “Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz antykomunistyczna działalność, szybko przyciągnęła żołnierzy polskich, którzy przybyli do Kanady z zamiarem osiedlenia się. Z historią Związku Narodowego Polskiego wiąże się rozwój pisma “Głos Polski”. Związek Narodowy Polski ma wielkie zasługi w krzewieniu kultury polskiej w Kanadzie. Bierze udział w życiu społeczno-politycznym na terenie Kanady i utrzymuje kontakt z krajem. Przy Gminie 1 dzialają, między innymi, znakomity Klub Polek i niezwykle prężny Klub Filmowy 3F’s. Dzięki inicjatywom Zarządu Gminy 1, oraz energii i zdolnościom administracyjnym prezesa H. Kacprzaka, a takze dzięki zaangażowaniu klubów Gminy … Czytaj więcej

Dzień Kobiet z Funduszem Dziedzictwa Polek w Kanadzie

Dzień 8 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Kobiet na całym świecie. Korzenie
tego świeta, obchodzonego obecnie w wielu krajach, sięgają Ameryki wieku XIX. Oficjalnie, Dzień Kobiet, bez ustalonej stałej daty, ustanowiony został w Kopenhadze w roku 1910 podczas II Międzynarodowej Konferencji Pracujących Kobiet. Ważną rolę w ustanowieniu tego święta odegrała aktywistka niemieckiej partii socjalistycznej Klara Zetkin,
mocno związana z ruchem kobiet. Głównym celem Dnia Kobiet było

krzewienie walki o prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych oraz ochrona przed dyskryminacją w miejscach pracy. Początkowo obchodzony w kilku krajach, Dzień Kobiet stawał się coraz bardziej popularny. W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Dnia Praw Kobiet i Pokoju w dowolnie wybranym dniu. W Kanadzie wyznaczony został dzień 8 marca.

Dla Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie jest to
szczególny dzień. Już od ośmiu lat cała Polonia zapraszana jest na uroczyste obchody Święta Kobiet w Centrum Kultury Jana Pawła II w Mississauga. W tym roku duża sala przepełniona była licznie zgromadzonymi uczestnikami. Podkreślić należy dużą punktualność i dobra organizacje przebiegu uroczystości. Zaraz po trzeciej godzinie na scenie pojawili się tancerze zespołu “Ludowa Nuta” w oczekiwaniu na swój występ. Ich stroje, same … Czytaj więcej