Uczczenie pamięci ofiar Katynia, Smoleńska i Sybiru.

Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
zaprasza na uroczystości upamiętniające 82 rocznicę Mordu Katyńskiego i 12 rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Upamiętniamy też drugą, największą fazę zsyłek na Syberię, która rozpoczęła się w kwietniu 1940.

W niedzielę 3 kwietnia 2022 o godz.11:00 w kościele Św. Kazimierza przy 156 Roncesvalles Ave będzie odprawiona Msza św. w intencji ofiar tych zbrodni. 

Uroczystości dla uczczenia pamięci tych tragicznych wydarzeń, odbędą się tydzień później w niedzielę 10 kwietnia 2022 o godz. 12:30 pod Pomnikiem Katyńskim, gdzie nastąpi zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Hołd ofiarom oddamy też pod Tablicą Smoleńską oraz pod znajdującą się w pobliżu Tablicą Sybiraków.… Czytaj więcej

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto

1 marca w Polsce i w środowiskach polonijnych poza granicami Polski czczono pamięć  Żołnierzy Wyklętych. Ich ofiara życia i cierpienia nie poszła na marne. Wyrosło pokolenie,  które inspirowane Ich postawą, w różny sposób walczyło o wolną, suwerenną Polskę. To  Pokolenie, również dzisiaj musi mierzyć się z wyzwaniami współczesności, aby Polska  zachowała suwerenność i niepodległość. Zgodnie z często powtarzaną zasadą „wolność i  niepodległość nie są dane raz na zawsze”. 

Polecam dwie ważne publikacje i kolejny odcinek dr Leszka Pietrzaka – rtm. Pilecki. 

Jan Cytowski 7.02.2022 

Rotmistrz Pilecki 

Czytaj więcej

2022 – 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków  KPK Okręg Toronto
Mam przyjemność poinformować Polonię o donacji Gminy 1 Związku Narodowego  Polskiego w wysokości 5 tys. dol. na pomnik Żołnierzy Wyklętych w Mielcu, kilka  informacji poniżej.

Pomnik będą tworzyć trzy elementy stanowiące całość, z których część główna będzie  przedstawiała postaci Żołnierzy Niezłomnych. Górujący nad nimi orzeł, przedstawiony jako  symbol Państwa otaczający postaci swoimi skrzydłami. Oderwana część prawego skrzydła będzie obrazować dramat naszego społeczeństwa podczas II wojny światowej i czasów  powojennych. 

W centralnym punkcie będzie znajdował się ryngraf z Matką Boską. Drugą istotną częścią  pomnika, będzie instalacja symbolizująca tajne miejsca pochówków, miejsca śmierci  Żołnierzy Wyklętych, ofiar komunistycznych zbrodniarzy. 

Pomnik tworzą trzy elementy stanowiące całość, z których część główna wykonana w brązie,  przedstawia postaci Żołnierzy Niezłomnych. Z prawej strony kompozycji dostrzec można  sylwetki Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Wojciecha Lisa „Mściciela”, Aleksandra  Rusina „Rusala”. Po drugiej stronie przedstawiona jest grupa osób, w której rozpoznajemy  bohaterów narodowych, m.in. : Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”,  Waleriana Tumanowicza, Danutę Siedzikównę „Inkę”, Anatola Radziwonika „Olecha”, gen.  Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Prowadzi ich Leon Wanatowicz „Boruta”. Górujący nad  nimi orzeł – symbol Państwa, otacza postaci swoimi skrzydłami pełnymi ekspresji i  dynamizmu. Zamierzonym efektem jest oderwana część prawego skrzydła – … Czytaj więcej

Nazi Federal Republic

W ramach działalności Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski I  Polaków w Okręgu Toronto KPK kolejny materiał dr. Pietrzaka. 

Materiał, o którym warto wiedzieć zwłaszcza, kiedy obecnie poucza się Polaków o  praworządności, o antysemityzmie, o demokracji. Warto się nad tym zastanowić w  kontekście sytuacji, kiedy Republika Federalna Niemiec zaraz po klęsce Hitlera  budowała swoją wersję historii oraz jaką “elastyczną moralność” reprezentowała. Komisja Obrony Okręgu Toronto KPK 

Jan Cytowski 

SUPPORT Ladies and gentlemen. Many thanks for your financial support. Thank you also for the numerous comments on my films. I would like to keep on developing the channel “Zakazane Historie” and therefore I am asking you to keep on supporting this channel. This can be done via: – patronite.pl: https://patronite.pl/zakazanehistorie – directly to my bank account in Poland: PKO BP no 46 1020 3176 0000 5202 0278 8131.
Czytaj więcej