Dzień Żołnierza Polskiego

Święto Wojska Polskiego, obchodzone w Polsce 15 sierpnia, celebrowane jest corocznie w Toronto w najbliższą niedzielę po tym święcie, w Parku im. I. Paderewskiego, jako Dzień Żołnierza Polskiego.

Uroczystości z okazji 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w niedzielę 20 sierpnia 2017 i jak co roku zostały zorganizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Uroczystość rozpoczął pochód pocztów sztandarowych prowadzony przez komendanta Pl 114 SWAP, Krzysztofa Tomczaka. Po przeglądzie sztandarów, pod tablicami upamiętniającymi rocznicę powstania SWAP i śmierci Ignacego Paderewskiego zostały złożone wieńce od: konsulatu RP, Placówki 621 RCL im. Władysława Andersa, Koła Pań  „Nadzieja” i Placówki 114 SWAP.  Odegrano hymny narodowe Kanady, USA i Polski, minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych odczytał wice komendant Pl114 SWAP Adam Dudzik.

Uczestników przywitał komendant Pl. 114 SWAP, Krzysztof Tomczak. Otwierając uroczystość przybliżył historię Bitwy Warszawskiej. “Dziś jesteśmy winni weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek. Dziś także w uroczysty sposób zwracamy się do polskich żołnierzy, służących pod sztandarami Rzeczypospolitej z poczuciem dumy z siły polskiego oręża i gotowości do działania tam, gdzie istnieją zagrożenia godzące w cały wolny świat, nieraz daleko od naszych granic”.

W uroczystościach udział wzięli m.in. kawaler Orderu … Czytaj więcej

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystość w Toronto

We wtorek, 1 sierpnia br., w Toronto, przed Pomnikiem Katyńskim społeczność polonijna oddała hołd poległym oraz żyjącym bohaterom Powstania Warszawskiego, bohaterom walki o wolność stolicy i Polski.

Obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało torontońskie Towarzystwo Warszawskie. O godzinie 11:00 przed południem, czyli 17:00 w Polsce (obrazującej  godzinę „W”), wszyscy zebrani uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego 73 sekundami ciszy.

Wśród zebranych obecni byli członkowie Towarzystwa Warszawskiego, kombatanci, uczestnicy Powstania Warszawskiego, członkowie Zarządu KPK Okręgu Toronto, Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, Koła Pań „Nadzieja”, Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Klubu Seniora „Złota Jesień”, mieszkańcy Domu Kopernika, delegacja Stowarzyszenia Józefa Piłsudzkiego „Orzeł Strzelecki” Kanada oraz przedstawiciele innych organizacji i związków polonijnych.

Powstanie Warszawskie pomimo klęski stało się przykładem walki o suwerenność i niepodległość. Jest ono częścią polskiej tradycji patriotycznej, podkreśla bowiem odwagę biorących udział w walce żołnierzy, których nie powstrzymała bezwzględność oraz okrucieństwo oddziałów niemieckich. Jest to postawa ofiarności, uporu, a przede wszystkim bohaterstwa w walce o wolność Ojczyzny. Wolność Ojczyzny bowiem jest wartością wyższą niż życie ludzkie oraz wszelkie dobra i korzyści materialne.

Złożono kwiaty, zapalono znicze oraz wysłuchano oficjalnych przemówień i wspomnień. Głos zabrali m.in.  Marian Kowalski – prezes Towarzystwa Warszawskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego – Andrzej Łysakowski, ps. „Kozak”, Iwona … Czytaj więcej

226. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystości w Toronto.

Uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyły się w niedzielę 7 maja 2017.

O godz.11:00 w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Biało-czerwone flagi, powiewające przed wejściem do kościoła i kwiaty w tych barwach na ołtarzu, wskazywały, że dzień ten był wyjątkowy. Sztandary organizacji polonijnych, Rycerze Kolumba i chór kościelny dopełniły jego znaczenia. Święto 3 Maja przypadło w tym roku w Niedzielę Dobrego Pasterza. Wewnętrzny spokój, jaki niesie podążanie za Bogiem, Dobrym Pasterzem i oddanie Ojczyźnie, to były treści zawarte w bogatej homilii, wygłoszonej przez proboszcza parafii o. Wojciecha Kurzydło OMI, który przewodniczył mszy św.

Od południa dom Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów był otwarty na postój i odpoczynek z gorącym posiłkiem.

Około godz.14:15 sprzed budynku SPK wyruszył pochód w kierunku gmachu Parlamentu Prowincji Ontario. Po dojściu na miejsce, Teresa Klimuszko odśpiewała hymny Polski i Kanady. Przy hymnie polskim została wciągnięta na maszt polska flaga.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk przedstawił gości honorowych i przywitał prezesów i członków polskich organizacji w Toronto, weteranów, harcerzy i wszystkich obecnych. Jako główny mówca podczas tej uroczystości, wyjaśnił dlaczego, po upływie ponad dwóch stuleci, celebrujemy … Czytaj więcej