96 Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane corocznie przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 9 listopada 2014.

O godz. 11.00 odprawiona została uroczysta msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki. Do wypełnionego kościoła, wprowadzone zostały sztandary. Ołtarz główny i boczne oltarze zdobiły biało-czerwone kwiaty. Mszę św. odprawiił proboszcz o. Wojciech Kurzydło OMI w asyście o. Ryszarda Kosiana OMI i o. Antoniego Mendreli OMI. Homilię o bogatej treści historycznej, pokazującą dokonania wybitnych postaci naszego narodu, wygłosił o. Kosian. Liturgię wzbogacił pięknymi pieśniami chór parafialny. Słowa liturgiii czytali harcerze.

Po mszy św. ulicą Queen, przeszedł pochód, prowadzony przez komendanta Placówki 114  SWAP i zarazem członka zarządu KPK OT, Krzysztofa Tomczaka. Pochód otwierali dwaj harcerze, którzy nieśli flagi, polską i kanadyjską. Następnie szli harcerze z werblami, sztandary niesione przez weteranów, harcerzy i przedstawicieli organizacji kongresowych, reprezentanci KPK OT i konsulatu RP. Zielenią wyróżniał się długi szereg Koła Pań „Nadzieja”. Polskie flagi niosły także różne ugrupowania niezrzeszone w KPK. W pochodzie licznie uczestniczyła społeczność polonijna. Podczas przemarszu rozdawane były ulotki opracowane przez KPK Toronto, przybliżające fakty historyczne i okoliczności towarzyszące odzyskaniu przez Polskę niepodległosci.

Oficjalne uroczystosci pod ratuszem torontońskim rozpoczęto odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i … Czytaj więcej

97 Rocznica Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej.

Pielgrzymka do Niagara-On-The-Lake.

Uroczystości 97. rocznicy, zorganizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Niagara, odbyły się 8 czerwca 2014. Na uroczystości przybyli z Kanady i USA przedstawiciele kongresu, placówek dyplomatycznych, organizacji polonijnych, weterani, harcerze, Polonia.

Przewodniczącą pielgrzymki była Prezes KPK Okręgu Niagara Zofia Soja. Program prowadził b. Prezes KPK Okręgu Mississauga Stanisław Reitmeier. Marszałkiem był Komendant Pl.114 i Wicekomendant SWAP w Ameryce Krzysztof Tomczak. Adiutanci: Włodzimierz Batko i Steve Flor.

Rozpoczęcie nastąpilo przed godziną 12.00 zbiórką i przeglądem oddziałów. Przy dźwiękach orkiestry Polskiej Placówki Nr 418 Royal Canadian Legion w St. Catharines oddziały prowadzone przez Marszalka uroczystosci przemaszerowały na teren cmentarza. Po odegraniu hymnów narodowych, kanadyjskiego, amerykańskiego i polskiego i podniesienu flag, nastąpiły powitania i odczytano nadesłane pozdrowienia. Mszę św. z kazaniem odprawił O. Alfred Grzempa OMI. Śpiewał chór św. Cecylii z St. Catharines.

Po mszy św. przedstawieni zostali goście honorowii. Przemówienia wygłosili: Poseł Władysław Lizoń, Attache Obrony płk. Cezary Kiszkowiak, Prezes SPK Andrzej Ruta, Przewodnicząca Okręgu ZHPpgk Kanada hm. Halina Sandig, redaktor naczelny miesięcznika “Weteran” SWAP w Ameryce historyk Teofil Lachowicz. Prócz wymienionych wyżej byli m.in. Lord Mer N-o-t-L Dave Eke. Prezes KPK Teresa Berezowska, Przewodniczący Rady KPK i Prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, ZG SWAP Anthony Domino, SWAP Kanada … Czytaj więcej

70 Rocznica Bitwy o Monte Cassino.

Uroczystości 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, stoczonej 18 maja 1944, zorganizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Organizację Weteranów II Korpusu 8 Armii w parku im. Ignacego Paderewskiego odbyły się w niedzielę 25 maja 2014.

W południe Aleją Pamięci przeszedł pochód, prowadzony przez prezesa Organizacji II Korpusu 8 Armii Stefana Podsiadło. Za orkiestrą w pochodzie szli ze sztandarami weterani, harcerze i organizacje. Po ustawieniu się i przeglądzie pocztów sztandarowych, orkiestra odegrała hymny narodowe Kanady i Polski. Minutą ciszy uczczono żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych odczytał Andrzej Kawka, mocy dodawały okrzyki i werble. Na trąbce rozległ się „Last Post”.

Przemówienie wprowadzające wygłosił komendant Placówki 114 SWAP Krzysztof Tomczak. Poprosił, aby uczestnicy bitwy o Monte Cassino powstali. Byli to: Stefan Podsiadło, Ludomir Blicharski, Bolesław Chamot, Zbigniew Gondek, Stanisław Adam.

Następnie przedstawieni zostali goście honorowi: prezes Stefan Podsiadło, konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, attache obrony płk Cezary Kiszkowiak, przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski, prezes KPK Okręgu Toronto Juliusz Kirejczyk, prezes KPK Okręgu Niagara Zofia Soja, prezes KPK Okręgu Mississauga Anna Mazurkiewicz, wiceprezes ZG Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Zbigniew Gondek, były prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Jan Gasztold, … Czytaj więcej

222 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Letters – Polish Constitution Celebrations

Konstytucja 3 Maja, druga w dziejach świata demokratyczna konstytucja, uchwalona została przez sejm w 1791 jako ustawa rządowa, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane w Toronto jak co roku przez Okręg Toronto KPK, odbyły się w niedzielę 5 maja 2013. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, rządu polskiego, rządu kanadyjskiego, weterani, harcerstwo, przedstawiciele organizacji polonijnych i osoby prywatne.

O godz.11:00 w kościele św. Stanisława Kostki przy Denison Ave. odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Sztandary do kościoła wprowadził komendant Placówki 114 SWAP, członek zarządu KPK OT, Krzysztof Tomczak. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii, o. Mirosław Olszewski OMI.

Po mszy św. można było posilić się żołnierskim obiadem w siedzibie Koła 20 SPK przy 206 Beverley St. Stąd o godz. 14:00 wyruszył pochód ze sztandarami, przy dżwiękach orkiestry dętej „Orzeł Biały” i werbli harcerskich, prowadzony przez komendanta Krzysztofa Tomczaka, w asyście dwóch harcerzy. Pochód przeszedł ulicą College i Queen’s Park przed budynek parlamentu ontaryjskiego.

Zgromadzonych przywitał prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk. Po inauguracyjnym przemówieniu, prezes przedstawił gości … Czytaj więcej