Zarząd Okręgu

KPK Okręg Toronto

Zarząd Okręgu Toronto KPK 2016-2018

Juliusz Kirejczyk Prezes
Bartłomiej Habrowski V-ce Prezes i Przewodniczący Komitetu Opieki Społecznej
Krystyna Michniewicz Sekretarz
Teresa Szwedo Skarbnik
Jan Cytowski Komitet Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polaka i Polski
Krystyna Sroczyńska Komisja Informacji
Krzysztof Tomczak Komisja d.s. Weteranów
Albina Polatyńska Honorowa Przewodnicząca Komitetu Opieki Społecznej
Teresa Klimuszko Komitet Opieki Społecznej
Tomasz Kniat Członek zarządu
Łucja Stec

Jolanta Lipinski

Członek zarządu

Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

(Komisja wybierze przewodniczącego i ustali podział na członków i zastępców)

Józef Aleksandrowicz

Kazimierz Babiarz

Alicja Farmus
Zofia Śliwińska

 

Prezesi Zarządu Okręgu Toronto KPK

Mr. Piwowarczyk 1945 – 1949
Leon Szelazek 1949 – 1951
Wojciech Krajewski 1951 – 1952
Alexander Waroczewski 1952 – 1953
Andrzej Janicki 1953 – 1954
Dr. Stanley Haidasz 1954 – 1955
Andrzej Janicki 1955 – 1957
Zygmunt Jaworski 1957 – 1959
Paul Staniszewski 1959 – 1961
Antoni Malatyński 1961 – 1971
Bohdan Ejbich 1971 – 1973
Jerzy Burski 1973 – 1978
Henryk Szymański 1978 – 1982
Jerzy Burski 1982 – 1987
Stanisław Sadowski 1987 – 1991
Jan Brodziński 1991 – 1993
Hanna Sokolska 1993 – 1997
Alicja Pietrus 1997 – 2002
Jan Cytowski 2002 – 2011
Juliusz Kirejczyk (po) 2011 – 2012
Juliusz Kirejczyk 2012 –