99 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Uroczystości w Toronto

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 5 listopada 2017.

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych. Mszę św. odprawił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki o. Janusz Jajeśniak OMI.

Padający od rana deszcz zdawał się być przeszkodą w zaplanowanym marszu. Deszcz ustal wkrótce po zakończeniu mszy św. i kolumna marszowa, eskortowana przez policję kanadyjską przy dżwiękach harcerskich werbli wyruszyła ulicą Queen w kierunku torontońskiego ratusza –  „City Hall”. Pochód otwierały sztandary Placowki 114 SWAP, 2 Korpusu 8 Armii i Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl 114 SWAP. W pochodzie szli reprezentanci rządu kanadyjskiego i polskiego, kongresu, weterani, przedstawiciele organizacji, w tym licznie reprezentowane Koło Pań „Nadzieja” i harcerze oraz społeczność polonijna.

Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski przez Teresę Klimuszko i wciągnięciu na maszt polskiej flagi przez harcerzy, powrócił deszcz i dalszy ciąg uroczystości odbył się pod zadaszenim  ratusza.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk, przedstawił gości honorowych i przywitał wszystkich uczestników. Gośćmi byli: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, poseł parlamentu federalnego James Maloney, reprezentujący federalny rząd Kanady, Bhutila Karpoch – reprezentująca posłankę Cheri DiNovo, Aris … Czytaj więcej

“Black Ribbon Day” w Toronto

„Black Ribbon Day” – Międzynarodowy „Dzień Czarnej Wstążki”, upamiętniający ofiary komunizmu i nazizmu, reżimów totalitarnych odpowiedzialnych za śmierć dziesiątek milionów niewinnych ludzi, obchodzony jest w rocznicę zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRR i podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939r. Pakt uzgadniał strefy wpływu i granice między faszystowskimi Niemcami i sowiecką Rosją po napadzie i podbiciu Polski, państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) oraz Finlandii. Przewidywał ścisłą współpracę Rosji i Niemiec w dziedzinie wojskowej, politycznej i gospodarczej. Bezpośrednim wynikiem tego paktu był napad Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939r., co rozpoczęło II wojnę światową. Konsekwencją tego paktu i wojny były nie tylko milionowe ofiary, ale także prawie półwieczne cierpienia narodów oddanych przez aliantow we władanie sowieckiej Rosji.

Rezolucją parlamentu kanadyjskiego, „Black Ribbon Day” został uznany w 2009r. jako kanadyjski dzień pamięci o ofiarach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu w Europie.

Corocznie, w Toronto, organizowane są uroczystości upamiętniające te ofiary i przypominające zbrodnicze systemy. Są one przygotowywane przez organizacje członkowskie Kanadyjskiej Rady Środkowej i Wschodniej Europy (The Central and Eastern European Council of Canada-CEEC). Tegoroczne uroczystości, zorganizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, odbyły się 23 sierpnia w Queen’s Park o godz. 12:00.

Udział wzięli m.in. prezes … Czytaj więcej

Dzień Żołnierza Polskiego

Święto Wojska Polskiego, obchodzone w Polsce 15 sierpnia, celebrowane jest corocznie w Toronto w najbliższą niedzielę po tym święcie, w Parku im. I. Paderewskiego, jako Dzień Żołnierza Polskiego.

Uroczystości z okazji 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w niedzielę 20 sierpnia 2017 i jak co roku zostały zorganizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Uroczystość rozpoczął pochód pocztów sztandarowych prowadzony przez komendanta Pl 114 SWAP, Krzysztofa Tomczaka. Po przeglądzie sztandarów, pod tablicami upamiętniającymi rocznicę powstania SWAP i śmierci Ignacego Paderewskiego zostały złożone wieńce od: konsulatu RP, Placówki 621 RCL im. Władysława Andersa, Koła Pań  „Nadzieja” i Placówki 114 SWAP.  Odegrano hymny narodowe Kanady, USA i Polski, minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych odczytał wice komendant Pl114 SWAP Adam Dudzik.

Uczestników przywitał komendant Pl. 114 SWAP, Krzysztof Tomczak. Otwierając uroczystość przybliżył historię Bitwy Warszawskiej. “Dziś jesteśmy winni weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek. Dziś także w uroczysty sposób zwracamy się do polskich żołnierzy, służących pod sztandarami Rzeczypospolitej z poczuciem dumy z siły polskiego oręża i gotowości do działania tam, gdzie istnieją zagrożenia godzące w cały wolny świat, nieraz daleko od naszych granic”.

W uroczystościach udział wzięli m.in. kawaler Orderu … Czytaj więcej

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystość w Toronto

We wtorek, 1 sierpnia br., w Toronto, przed Pomnikiem Katyńskim społeczność polonijna oddała hołd poległym oraz żyjącym bohaterom Powstania Warszawskiego, bohaterom walki o wolność stolicy i Polski.

Obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało torontońskie Towarzystwo Warszawskie. O godzinie 11:00 przed południem, czyli 17:00 w Polsce (obrazującej  godzinę „W”), wszyscy zebrani uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego 73 sekundami ciszy.

Wśród zebranych obecni byli członkowie Towarzystwa Warszawskiego, kombatanci, uczestnicy Powstania Warszawskiego, członkowie Zarządu KPK Okręgu Toronto, Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, Koła Pań „Nadzieja”, Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Klubu Seniora „Złota Jesień”, mieszkańcy Domu Kopernika, delegacja Stowarzyszenia Józefa Piłsudzkiego „Orzeł Strzelecki” Kanada oraz przedstawiciele innych organizacji i związków polonijnych.

Powstanie Warszawskie pomimo klęski stało się przykładem walki o suwerenność i niepodległość. Jest ono częścią polskiej tradycji patriotycznej, podkreśla bowiem odwagę biorących udział w walce żołnierzy, których nie powstrzymała bezwzględność oraz okrucieństwo oddziałów niemieckich. Jest to postawa ofiarności, uporu, a przede wszystkim bohaterstwa w walce o wolność Ojczyzny. Wolność Ojczyzny bowiem jest wartością wyższą niż życie ludzkie oraz wszelkie dobra i korzyści materialne.

Złożono kwiaty, zapalono znicze oraz wysłuchano oficjalnych przemówień i wspomnień. Głos zabrali m.in.  Marian Kowalski – prezes Towarzystwa Warszawskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego – Andrzej Łysakowski, ps. „Kozak”, Iwona … Czytaj więcej