Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Pragniemy przypominać, iż dzień 1 marca w Polsce jest świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony uchwalą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą reżimem komunistycznym.… Czytaj więcej

Zebranie okresowe KPK OT

W czwartek 11 stycznia 2018 w domu SPK przy 206 Beverley St. miało miejsce zebranie okresowe organizacji zrzeszonych w Okręgu Toronto KPK. Zebranie poprowadził prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. W zebraniu uczestniczyli prezesi organizacji lub ich zastępcy oraz delegaci. Podczas zebrania omówione zostały najważniejsze wydarzenia kongresowe minionego okresu i plany na okres nadchodzący. Reprezentanci organizacji przedstawili działalność swoich oddziałow i wymienili między sobą poglądy i doświadczenia.… Czytaj więcej