Spotkania opłatkowe organizacji kongresowych w Toronto

Opłatek SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą spotkaniom opłatkowym organizowanym każdego roku przez  Stowarzyszenie Polskich Kombatantȯw Koło nr 20, przy 206 Beverley Street w Toronto.

Rownież i w tym roku, w Dniu Trzech Krȯli – 6 stycznia, miało miejsce Noworoczne Spotkanie Opłatkowe przy muzyce, śpiewie kolęd i pastorałek, zorganizowane przez członkȯw SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Prowadząca spotkanie p. Gabriela Dudek podkreśliła ważność świąt Bożego Narodzenia dla chrześcijan, a szczegȯlnie dla naszych polskich tradycji.

A panie, prezes Koła nr 20 Zofia Śliwińska oraz prezes Koła Pań „Nadzieja”, Aniela Gańczak serdecznie powitały wszystkich obecnych oraz złożyły życzenia noworoczne.

 

Przy pięknie zastawionych stołach zgromadzili się zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, Zarządu Głȯwnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantȯw, Kombatanci, uczestnicy bitwy o Monte Cassino, członkowie SPK Koła nr 20, Koła Pań „Nadzieja”, Konsulatu Generalnego RP w Toronto, Placȯwki 114 SWAP, Duchowiestwo oraz przedstawiciele Polskiej Inicjatywy Studenckiej w Kanadzie (PISK).

 

Podniosłym momentem spotkania było dzielenie się opłatkiem, które zawsze wywołuje falę wielkich emocji. Opłatek bowiem jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, dlatego przełamanie się nim wyraża chęć bycia razem. A dobre życzenia … Czytaj więcej

99 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Uroczystości w Toronto

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 5 listopada 2017.

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych. Mszę św. odprawił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki o. Janusz Jajeśniak OMI.

Padający od rana deszcz zdawał się być przeszkodą w zaplanowanym marszu. Deszcz ustal wkrótce po zakończeniu mszy św. i kolumna marszowa, eskortowana przez policję kanadyjską przy dżwiękach harcerskich werbli wyruszyła ulicą Queen w kierunku torontońskiego ratusza –  „City Hall”. Pochód otwierały sztandary Placowki 114 SWAP, 2 Korpusu 8 Armii i Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl 114 SWAP. W pochodzie szli reprezentanci rządu kanadyjskiego i polskiego, kongresu, weterani, przedstawiciele organizacji, w tym licznie reprezentowane Koło Pań „Nadzieja” i harcerze oraz społeczność polonijna.

Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski przez Teresę Klimuszko i wciągnięciu na maszt polskiej flagi przez harcerzy, powrócił deszcz i dalszy ciąg uroczystości odbył się pod zadaszenim  ratusza.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk, przedstawił gości honorowych i przywitał wszystkich uczestników. Gośćmi byli: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, poseł parlamentu federalnego James Maloney, reprezentujący federalny rząd Kanady, Bhutila Karpoch – reprezentująca posłankę Cheri DiNovo, Aris … Czytaj więcej